Kutatási területek:

Szoftver modellezés

Compiler • Metamodellezés • Modellezés • Szakterületi nyelvek • Többszintű metamodellezés

👤
Mezei Gergely
egyetemi docens
Q.B228.
(+36) 1 463-3491
A kutatócsoport tagjai:
👤
Mezei Gergely
egyetemi docens
👤
Lengyel László
egyetemi tanár, tanszékvezető helyettes
👤
Kövesdán Gábor
egyetemi tanársegéd
👤
Somogyi Ferenc Attila
egyetemi tanársegéd
👤
Simon Gábor
ügyvivő szakértő
👤
Theisz Zoltán
👤
Palatinszky Dániel

A kutatócsoport tevékenysége:

Szöveges és grafikus szakterületi nyelvek létrehozása, metamodellezési és modellfeldolgozási módszerek és ezek validációja. Hatékony modell definíció és transzformáció. Többszintű metamodellezési keretrendszer (Dynamic Multi-Layer Algebra). A modellezésen alapuló szoftverfejlesztési módszertanok. Fordítóprogramok, gráftranszformációk készítése.

Eredmények:

A kutatócsoport az elmúlt években főként a többszintű metamodellezés témakörében kutatott. Ezen a területen korábban sok elképzelés született más kutatók által és nehézséget jelentett ezen elképzelések összehasonlítása. 2020. tavaszán a csoporttal egy olyan általános megközelítésen (Multi-Level Modeling Playground, MLMP) kezdtünk dolgozni, amely lehetővé teszi a meglévő megoldások emulációját, sőt kombinálását is egyetlen rendszeren belül. A rendszer jelenleg kísérleti fázisban működik, a kutatók nagy érdeklődéssel fordulnak felé. A módszer publikálása folyamatban van a tématerület egyik legnívósabb folyóiratában.

A közelmúlt projektjei:

EFOP

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Agder
👤