Kutatási területek:

Digitális jelfeldolgozás

AD- és DA-átalakítók • adaptív rendszerek • aktív zajcsökkentés • hangszintézis • nemlineáris rendszerek • rendszeridentifikáció • rezonátorok • vezeték nélküli és elosztott rendszerek

👤
Sujbert László
egyetemi docens
IE416
(+36) 1 463-4114
A kutatócsoport tagjai:
👤
Sujbert László
egyetemi docens
👤
Bank Balázs
egyetemi docens
👤
Dabóczi Tamás
egyetemi tanár, tanszékvezető
👤
Péceli Gábor
professor emeritus
👤
Kollár Zsolt
egyetemi docens
👤
Pálfi Vilmos
egyetemi adjunktus
👤
Renczes Balázs
egyetemi adjunktus
👤
Orosz György
egyetemi docens
👤
Csuka Barna
egyetemi adjunktus
dsp-fig1

A kutatócsoport tevékenysége:

Célunk kezdettől fogva az, hogy a korszerű jelfeldolgozási ismeretek mellett magas szintű méréstechnikai, elektronikai ismeretek álljanak rendelkezésre. Laboratóriumunk specialitása a digitális jelfeldolgozás akusztikai alkalmazásainak kutatása. Az első tudományos témák között szerepelt az aktív zajcsökkentés, amelyhez hamarosan a hangszintézis és az audio jelfeldolgozás is csatlakozott. A téma művelését segíti vibroakusztikai szenzorokat és egyéb műszereket is magába foglaló, egyre bővülő eszközparkunk. További témakörként megemlítendő a frekveciatartománybeli rendszeridentifikáció és az ehhez kapcsolódó paraméterbecslés, illetve lineáris és nemlineáris indentifikációs feladatok megoldása. Komplex alapsávi jelfeldolgozáshoz kapcsolódó kutatásokat folytatunk vezetéknélküli rendszerekben, elsősorban 5G modulációk, csatornabecslés és paraméterbecslés témakörökben.

Eredmények:

  • Audio szűrőtervezés területén a fix-pólusú párhuzamos szűrő numerikus tulajdonságainak vizsgálata, MIMO kiterjesztése, illetve új módszerek másodfokú tagokból álló IIR szűrők direkt vagy soros alakból történő előállítására.
  • Aktív zajcsökkentéssel felszerelt szék kifejlesztése irodai környezetre, több referenciamikrofont tartalmazó rendszerek vizsgálata.
  • Adaptív rendszerek területén a rekurzív Fourier-transzformációt megvalósító megfigyelő alapú adaptív Fourier analizátor (AFA) részletes elemzése.
  • Elosztott rendszerek területén új módszerek az adatvesztéssel terhelt jelek spektrumbecslésére, illetve az adatvesztési modell frekvenciatartománybeli identifikációja.

Speciális infrastruktúra:

Agilent E5061B hálózatanalizátor • Analog Devices jelfeldolgozó kártyák, fejlesztőrendszerek • Brüel & Kjaer vibroakusztikai mérőeszközök

A közelmúlt projektjei:

Biztonságtudományi és technológiai kompetencia központ • EFOP

Nemzetközi kapcsolatok:

Karlsruhe Institute of Technology • Aalto University • KU Leuven

Vállalati partnerek:

Ericsson • ProDSP Zrt. • Thyssenkrupp Components Kft. • Knorr-Bremse • Óbudai Egyetem
👤