Kutatási területek:

BME FASTER RECORD

hálózat tervezés és üzemeltetés • hálózatmodellezés és szimuláció • inercia • megújuló energia integráció • mesterséges intelligencia • rendszerstabilitás

👤
Vokony István
egyetemi docens
V1.415
(+36) 1 463-5415
A kutatócsoport tagjai:
👤
Vokony István
egyetemi docens
👤
Hartmann Bálint
tudományos főmunkatárs
👤
Németh Bálint
egyetemi docens
👤
Táczi István
tanársegéd
👤
Biró Kinga
tudományos munkatárs
👤
Kiss József
tudományos segédmunkatárs
👤
Juhász Kristóf Péter
doktorandusz
👤
Molnár Boglárka
doktorandusz
👤
Ludmann Levente
doktorandusz
👤
Bereczki Bence
doktorandusz
👤
Ahmed Noman
doktorandusz
1695872642296
viber_kép_2024-01-15_16-34-01-008
MTA-kerekasztal
1705343653651
ESZK-eloadas
20240118_123757
1700343379969
20230629_145219
previous arrow
next arrow

A kutatócsoport tevékenysége:

A BME FASTER RECORD kutatócsoport, amely a "Reimagining the EleCtric pOwer gRiD" (A villamosenergia-hálózat újragondolása) elnevezést viseli, a villamosenergia-hálózatok jövőképének átalakítására törekszik. Belátható, hogy a jelenlegi hálózat elérte azokat a határokat, amelyekre évtizedekkel ezelőtt tervezték, és kritikus időszakban vagyunk, ahol mindannyiunk szakmai felelőssége szerepet vállalni a hálózat átalakításában. A kutatócsoport hangsúlyozza, hogy nem szabad kizárólag a múltbéli tapasztalatokra támaszkodni, és hogy egy paradigmaváltásra van szükség. A BME FASTER RECORD kutatócsoport célja, hogy új irányt mutasson a II. világháború után létrejött villamosenergia-hálózat újraépítésében, innovatív tudományos módszertanokat és eljárásokat kidolgozva, amelyek nemcsak elméleti, hanem alkalmazástámogatási szempontból is hasznos segédletet nyújtanak a szakma és az iparág számára. A kutatócsoport közel 20 éves tapasztalatát felhasználva törekszik a különböző feszültségszintű villamosenergia-hálózatok modellezésére stacioner és dinamikus időtartományokban, többféle modellezési környezetben, célul tűzve ki a stabilitás és megbízhatóság növelését. A BME FASTER RECORD kutatócsoport kiemelt figyelmet fordít a villamosenergia-hálózat megbízható működéséhez szükséges hosszú távú tervezés körültekintő koncepcionálására, tekintettel arra, hogy ez az egyik legfontosabb kritikus infrastruktúra. A kutatócsoport a tudományos szemléletmódot alkalmazva vizsgálja a stratégiai tervezést, kiemelve a mindennapi üzemtámogatás kulcsfontosságú kérdéseit, mint a frekvencia- és feszültségstabilitás biztosítása, előrejelzése és pontos értékmeghatározása, valamint a szűkületek kezelése és a dinamikus változások hatásainak ismerete és leképezése.

Eredmények:

KDP: Vokony István 2023-ban elnyerte az NKFIH  Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíját Fenntartható vállalatirányítási modellek diszruptív technológiák alkalmazásával az energiaszektorban című kutatásával. A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában végzett kutatás közelebb hozza a műszaki eredmények ipari hasznosíthatóságát, tudományos megközelítéssel. Bolyai: Hartmann Bálint 2023-2026 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának keretében prediktív erővel bíró hálózati sérülékenységi modelleket dolgoz ki. Bolyai+: A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kiegészítéseként nyert támogatás keretében a kutatás eredményeinek a graduális és posztgraduális képzésbe való beépítésén dolgozik Hartmann Bálint. OTKA: a kutatócsoport tagjai részt vesznek Tamus Ádám Zoltán OTKA Kutatási programjában. A program célja a megújuló energiaforrások növekvő térhódítása miatt megjelenő ismétlődő túterhelések hatásának vizsgálata az elosztókábelek PVC szigetelésének degradációjára. Hartmann Bálint 2019-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díját „Megújuló energiaforrások különböző léptékű hasznosítása” című pályaművével. Az E.ON-nal együttműködésben indult Lendület kutatásunk egy állapotbecslésre épülő moduláris eszközrendszer kifejlesztésével ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a lakossági ügyfeleket kiszolgáló több, mint 80 000 km-nyi, alacsony automatizáltságú villamosenergia-hálózatot a jövő kihívásainak megfelelő, okos megoldásokkal felszerelt, innovatív, rugalmas és modern hálózattá alakítsák át. Elosztói társaságok megbízásából készített munkáink során modellezéssel, szimulációval, üzleti modellek kidolgozásával és költség-haszon elemzésekkel törekszünk minél teljesebb képet nyújtani az átalakuló szektor jövőképéről. Az elmúlt években többek között hálózatfejlesztési stratégiák, energiatárolásban rejlő üzleti lehetőségek, az elektromobilitás potenciálja, a mikrogridek szolgáltatásai vagy a megújuló energiaforrásokra alapozó szigetüzemű energiaellátás területén dolgoztunk együtt hazai partnereinkkel.

Speciális infrastruktúra:

Digsilent PowerFactory, Panda Power, MindPower

A közelmúlt projektjei:

Horizon Europe (TwinEU) • MAVIR (Átviteli Hálózati Veszteség becslése mesterséges intelligencia módszerekkel), MAVIR (Lengési frekvencia módok és azok csillapításának valós idejű számítása, inercia monitoring rendszer lehetőség) • H2020 (OneNet) • MTA Lendület

Nemzetközi kapcsolatok:

RWTH Aachen University • Aalborg University • University of Cyprus • University of Aswan • National and Kapodistrian University of Athens • Luxembourg Institute of Science and Technology • Katholieke Universitet Leuven

Vállalati partnerek:

E.ON • MVM • MAVIR • HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont • HUN-REN SZTAKI • OPUS Energetika • iContest • Comtech • MEE
👤