Kutatási területek:

Elektromágneses mezőszimuláció és tervezés

elektromágneses hullámterjedés- és szórás modellezése • elektromágneses terek elmélete • integrálegyenletek módszere (IE) • inverz problémák és optimalizáció • numerikus térszámítás • roncsolásmentes anyagvizsgálat • Specific Absorption Rate (SAR) • surrogate modellek • végeselem módszer (FEM) • vezetéknélküli energiaátvitel

👤
Pávó József
egyetemi tanár
V1 épület 5. emelet 518. (oktatói szoba)
(+36) 1 463-2913
A kutatócsoport tagjai:
👤
Pávó József
egyetemi tanár
👤
Gyimóthy Szabolcs
egyetemi docens, tanszékvezető
👤
Bilicz Sándor
egyetemi docens
👤
Bokor Árpád
egyetemi adjunktus
👤
Horváth Zoltán György
mestertanár
👤
Veszely Gyula
professor emeritus
em-fig1
em-fig2
em-fig3
em-fig4
em-fig5
em-fig6
previous arrow
next arrow

A kutatócsoport tevékenysége:

 • Elektromágneses terek elméletének gondozása, a tudásbázis fenntartása és fejlesztése (klasszikus elektrodinamika mérnöki megközelítésben és határterületei pl. relativisztikus elektrodinamika).
 • Az EMT egyetemi oktatása (VIK és GPK), annak folyamatos fejlesztése, az új tudományos eredmények integrálása az oktatásban.
 • Alapkutatás a numerikus eljárások fejlesztése és implementációja területen (véges elemek, (időbeli) véges differenciák, integrálegyenletek, véges integrálok, sugárkövetés, stb.).
 • Alapkutatás az inverz- és optimalizációs problémák megoldásával kapcsolatban.
 • Adatbázis alapú megközelítés: surrogate modellek (mesh adatbázis, kriging, sparse grid, stb.), inverzió, optimalizálás (determinisztikus és sztochasztikus eljárások), érzékenységvizsgálat (Sobol-indexek, stb.), gépi tanulási eljárások, stb.
 • Anyagmodellek, homogenizálás: mágneses anyagok, szupravezetők, mesterséges anyagok (frekvencia szelektív felületek, meta-anyagok, stb.).
 • Alapkutatás hullámterjedési- és szórási problémákkal kapcsolatban.
 • Részvétel K+F projektekben, ahol hasznosíthatók a gondozott ismeretek. Néhány ilyen terület:
  • roncsolásmentes anyagvizsgálat (NDT&E),
  • vezetéknélküli energiaátvitel (WPT): rezonáns mágneses- és elektromos típusok,
  • integrált optikai eszközök, üvegszálak (microbending),
  • szupravezető tekercsek tervezése,
  • hullámterjedés- és szórás: determinisztikus és statisztikus modellek, mikro-Doppler
  • mikrohullámú eszközök analízise és tervezése: antennák, süketszoba, MRI RF tekercs,
  • sugárzó közeltér modellezése: SAR predikció, számítások validálása,
  • gépjárműradar alkalmazásokkal kapcsolatos számítások,
  • végeselem számítás (element by element módszerrel) CUDA kártyán.

Eredmények:

 • Rezonáns mágneses- és elektromos típusú vezetéknélküli energiaátvivő berendezések tervezésére használható modellek kidolgozása,
 • Litz-huzal nagyfrekvenciás ellenállásának pontos számítására alkalmas eljárás kidolgozása,
 • Sobol-indexek használatán alapuló érzékenységvizsgálati módszerek kidolgozása,
 • Antenna közelterének maghatározására használható numerikus modellek validációjára használható eljárás kidolgozása,
 • Autóipari EMC mérések numerikus modellezésére szolgáló eljárások kidolgozása,
 • Milliméteres hullámhosszú elektromágneses hullámok szóródásának numerikusan stabil fél-analitikus számítási módszereinek kidolgozása.
 • Szupravezető spirálszalagtekercs szimulációjára alkalmas numerikus módszer kidolgozása.

A közelmúlt projektjei:

OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Universite Paris-Saclay • Furukawa Electric Co., Ltd ., Hiratsuka, Japan • CEA-LIST, Saclay, France • Czech Technical University in Prague

Vállalati partnerek:

Bosch • Pro Patria Electronics • FETI
👤