Kutatási területek:

Smart Power

Fogyasztói befolyásolás • Hálózat- és piac üzemeltető algoritmusok • HIL/CHIL/PHIL szimulációk • Intelligens algoritmusok az üzemirányításban • Megújuló / elosztott termelők • piacdesign • SCADA • Sokváltozós optimalizálási algoritmusok • Tárolók hálózati integrációja • Teljesítményelektronikai eszközök a hálózaton • Üzemirányító rendszerek • Valós idejű szimuláció • VER dinamika • VER modellezés; szimuláció; stabilitás • Vezérlési-szabályozási módszerek • Villamosenergia-piacok modellezése

👤
Raisz Dávid Márk
egyetemi docens
V1.311
(+36 1) 463-5311
A kutatócsoport tagjai:
👤
Raisz Dávid Márk
egyetemi docens
👤
Csatár János
egyetemi adjunktus
👤
Divényi Dániel Péter
egyetemi docens
👤
Farkas Csaba
egyetemi adjunktus
👤
Sleisz Ádám
Kutató munkatárs
👤
Polgári Beáta
Kutató munkatárs
👤
Sőrés Péter Márk
egyetemi tanársegéd
👤
Tóth Eszter Roxána
tud.smts.
smartpower_1
smartpower_2
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow

A kutatócsoport tevékenysége:

Energiaellátó rendszerek (elsősorban VER) dinamikus viselkedése, azok komponenseinek vezérlése és optimalizálása, az energiapiacokkal való interakciója, utóbbiak modellezése és kialakítása, valamint az ict rendszerekkel való interakciója.

Eredmények:

2008 és 2016 között meghonosítottunk egy (tanszéken, egyetemen) teljesen új kompetenciaterületet: a villamosenergia-piacok szimulációja és az ehhez kapcsolódó regulációs háttér megértése ezekben az években számos tudományos és ipari K+F munkánk feladata volt, ezek közül a legjelentősebb egy MAVIR-BME konzorciumban megvalósított GOP projekt volt. Az ezen projektek során felhalmozott tudás és szimulációs eszközrendszer lehetővé tette, hogy a csapat tagjai H2020 projektekben dolgozzanak tovább ezen a területen (ez jelenleg is folyamatban van), valamint hazai szinten azóta is számos kérdésben kiemelt partnerei vagyunk ipari szereplőknek (pl. MEKH, MVM, MAVIR). Új eredményünk a kooptimalizált piacok elméletének továbbfejlesztése és gyakorlati megvalósítása. A 2016-tól kezdődő időszakban, a FIEK projekt keretében egy szintén új szakterületet sikerült meghonosítani: a teljesítményelektronikai eszközök VER-szintű szempontok szerint történő vezérlése és ezek hatása a rendszerdinamikára egy alapvetően fontos és perspektivikus terület, korábban számottevő hazai bázis nélkül. Speciális inverter-vezérlési megoldásokat dolgozunk ki a jövő teljesítményelektronika-alapú villamosenergia-rendszerének stabil üzeme érdekében. Létrehoztunk egy, a régióban egyedülálló laborinfrastruktúrát, amellyel lehetővé vált (P)HIL szimulációk elvégzése, VER-beli teljesítményelektronikai eszközök gyors prototípus-készítése, VER és ICT (P)HIL koszimulációja, valamint kiberbiztonsági vizsgálatok megvalósítása.

Speciális infrastruktúra:

OPAL-RT • PuissancePlus

A közelmúlt projektjei:

GOP • FIEK • NKFIH • VPP • SNN

Nemzetközi kapcsolatok:

RWTH Aachen

Vállalati partnerek:

MEKH • MVM • MAVIR • HUPX • PPKE • SeConSys • BlackCell • CrySysLab
👤