Kutatási területek:

Szilárdtest világítástechnika

IVL LED karakterisztikák • LED élettartam • LED megbízhatóság • LED mérés • LED öregedés • Lighting 4.0 • multi-domain modellezés

👤
Poppe András
egyetemi tanár
QB326
(+36) 1 463-2721
A kutatócsoport tagjai:
👤
Poppe András
egyetemi tanár
👤
Pohl László
egyetemi docens
👤
Farkas Gábor
c. egyetemi docens
👤
Hantos Gusztáv
egyetemi tanársegéd
👤
Hegedüs János
tudományos segédmunkatárs
👤
Kohári Zsolt
tudományos segédmunkatárs
👤
Németh Márton
tudományos munkatárs
👤
Horváth Péter
egyetemi adjunktus
1_abra_crop
2_a_abra_crop
2_b_abra_crop
Figure_06_crop
sU8mJ4_crop
vlcsnap-crop
previous arrow
next arrow

A kutatócsoport tevékenysége:

LED-es világítótestek, OLED eszközök, CoB kialakítású LED-ek multi-domain (együttes elektromos, optikai és termikus) mérése, modellezése és szimulációja, beleértve a LED-ek öregedésének a vizsgálatát is. Kutatások Lighting 4.0 számára.

Eredmények:

A Signify vezette Delphi4LED konzorcium tagjaival közösen egy Ipar 4.0-szerű munkafolyamatot dolgoztunk ki LED-es világítótestek teljesen számítógépesített tervezésére, lényegében szükségtelenné téve a világítótestek fizikai prototípusainak elkészítését. A munkafolyamat alapját a LED-ek, LED modulok ún. multi-domain digitális ikrei alkotják, amelyek felhasználásával készülnek el a LED-es világítótestek egy adott alkalmazási szcenáriónak megfelelő virtuális prototípúsai. Ezeket felhasználva, számítógépi szimulációval határzohatók meg a legfontosabb üzemi paraméterek, szükségtelenné téve a világítótestek fizikai prototípusainak elkészítését.
  • A LED-ek (pontosabban: LED tokok) digitális ikreinek alapja az általunk kidolgozott ún. lapka szintű multi-domain LED modell. Ezt a modellt több lépésben továbbfejlesztettük.
  • Módszert dolgoztunk ki LED-es világítótestek rendszerszintű modelljének kialakítására.
  • Módszert dolgoztunk ki LED-es világítótestek állandó összfényáramú vezérlési sémájára. Ezzél a közvilágítás által fogyasztott villamosenergia akár 3-5%-a megtakarítható.
  • Új elméletet dolgoztunk ki a LED-ek öregedési folyamatainak leírására, a szabványos LM-80-as mérési eredményeket felhasználva.
  • Elvi modellt készítettünk a hőmérsékletváltozás és az öregedés hatásait is kompenzáló állandó fényáramú vezérlésre. Az L90-es élettartam során fogyasztott villamosenergia közel 14%-a megtakarítható, az élettartam pedig közel 30%-al megnövelhető.
  • Elkészítettük egy LED típus öregedést is leíró multi-domain modelljét. Egy ilyen modell segítségével az ipar 4.0 szemléletű tervezőmunkák jelentős mértékben gyorsíthatók, a szükséges erőforrások nagymértékben csökkenthetők.
  • Komplex in-situ vizsgálati módszereket dolgoztunk ki a LED-ek üzemi működési paramétereinek meghatározása. A módszer segítségével feltárhatók többek között a hibás termikus tervezésből fakadó problémák.

Speciális infrastruktúra:

T3Ster teszterek és kiegészítők • TeraLED műszerek • Instrument Systems CAS 140 spektroradiométer • Ocean Optics H2000+ spektroradiométer • LED öregítőkamra • WEISS klímakamra • Julabo termosztát

A közelmúlt projektjei:

AI-TWILIGHT H2020 ECSEL • Delphi4LED H2020 ECSEL • NKFIH K 128315 - LED öregedés új vizsgálati módszerei

Nemzetközi kapcsolatok:

ITRI Taiwan • NIST USA • Photometric Solutions / CIE Div2 • Instrument Systems / CIE Div2 • Signify • PI-Lighting • TU Eindhoven

Vállalati partnerek:

Osram OptoSemi • HungaroLux Light Kft • GE Lighting Hungary
👤