ez itt az index

Smart power laboratórium

A labor leírása

A labor támogatja az energiarendszerek innovatív megoldásainak kifejlesztésére irányuló K+F tevékenységet, új eszközök szabványossági előminősítését, átviteli és elosztói rendszerirányítók számára új eszközök és megoldások bevezetés előtti tesztelését a „digitális iker” koncepció mentén. A vizsgálatba fizikailag nem bevonható hálózatrészeket (pl. nagy- és középfeszültségű elemeket) valós időben tudjuk szimulálni és a fizikai eszközökhöz nagy teljesítményű interfészen keresztül csatlakoztatni, a vizsgált eszközöknek valósághű körülményeket emulálva, ahol azok visszahatnak a környezetükre. Az infokommunikációs rendszer is részben megvalósítható, vagy részleteiben emulálható. A modellezett rendszerek nagysága, részletezettsége és időbeli felbontása rugalmasan alakítható.

Szolgáltatások

CHIL és PHIL gyors prototípus készítés; teljesítmény-elektronikai megoldások fejlesztése és tesztelése; védelmek és szabályozók tesztelése; adaptív védelmi rendszerek egyedi és automatizált sorozatvizsgálata; interoperabilitási és előzetes szabványmegfelelőségi tesztelés; kiberfizikai rendszerek szimulációja; kiberbiztonsági értékelés; gyakorlati és távoktatási képzések; KF együttműködés

Előnyök:

Alkalmazás: Új megoldások és szolgáltatások fejlesztése, gyors prototípus fejlesztés és tesztelés

Felszereltség

Valósidejű szimulátor, 21kW-os erősítő, hálózat/terhelés/napelem emulátor, vezérelhető inverterek, akkutelep, 800m kábel, ipari vezérlők

Partnerek

Moduláris hibrid hajtáslánc labor

Bemutatkozás

Az elektromos járművek gyors terjedésével egyre nagyobb az igény a tesztelésükhöz szükséges speciális teljesítmény-elektronikai berendezésekre. A BME és a Siemens együttműködésében az egyetemi kampuszon létrehozott, a Rolls-Royce Hungary-vel közös tulajdonú laborunkban 300kW teljesítményszinten, 1200V feszültségen és max. 20000 percenkénti fordulatszámon biztosítjuk az elektromos járművek komponensenkénti vagy akár rendszerszintű tesztelését. Kapacitásunk tervezett bővítését követően más teljesítmény-elektronikai berendezések tesztelése is lehetővé válik. Célunk, hogy az ipar igényeinek megfelelően maximális színvonalú, korszerű szolgáltatást nyújtsunk.

A labor leírása

Partnereink számára széleskörű tesztelési lehetőségeket kínálunk teljes hajtáslánc és komponens szinten is (motorok, generátorok, teljesítmény-átalakító konverterek, akkumulátorok és inverterek). Speciális nagyfeszültségű, nagy kapcsolási frekvenciájú és nagy teljesítményű PHIL (Power Hardware In the Loop) rendszerünk lehetővé teszi felhasználói szinten paraméterezhető forgógépek, valamint különböző fordulatszám- és pozíciószenzorok emulációját is. A vizsgálandó berendezés számára levegő és folyadékhűtést egyaránt tudunk biztosítani. Automatizált mérő és adatgyűjtő rendszerünk mérni tudja a berendezés feszültségeit, áramait, fordulatszámát, nyomatékát és hőmérsékletét.

Szolgáltatások

Teljesítmény-elektronikai átalakítók fejlesztésének támogatása és típustesztjeinek elvégzése; a teljesítményszintű áramkörök és irányítás egyidejű, komplex vizsgálata; villamos motorok paramétereinek feltérképezése statikus és dinamikus vizsgálatokkal; villamos hajtáslánc átfogó tesztelése; Akkumulátoros rendszerek akkumulátorának tesztelése és emulációja.

Előnyök:

Alkalmazás:

Felszereltség

Két próbapad, PHIL, akkumulátor szimulátor, automatizált mérő és adatgyűjtő rendszer, levegő és folyadékhűtő rendszer

Partnerek

Félvezetőtechnológiai labor

Félvezetőtechnológiai laboratórium

Class 1000 (ISO 6) és Class 10000 (ISO 7) tisztatéri laboratórium 2-3 inch-es szilícium szelettechnológiával diódák, MOS áramkörök, érzékelők, újszerű eszközök, mikrofluidika és napelemstruktúrák kialakítására. Rendelkezésre álló technológiai lépések: fotolitográfia (1 um felbontás, kétoldalas illesztés), nedveskémia (tisztítás, izotróp és anizotróp marás), felületkezelés (O2, N2, Ar plazma), magashőmérsékletű folyamatok (oxidáció, adalékdiffúzió, hőkezelés), vákuumgőzölés (Al, Au, Ag, Ni, Ti, Cu), RF porlasztás (Pt, Pd, Ti, V, Ta, Al, Cu, Ag, Mo, Fe, Ni, SnO2, ZnO, Si, SiC, Sn-In, SiO2, Si3N4, Al2O3), centrifugás rétegfelvitel (SiO2, PDMS, SU-8), szitanyomtatás (Al, Ag). A laboratórium továbbá rendelkezik az előállított minták és eszközök minősítésére szolgáló eszközökkel: optikai mikroszkópok, SEM, mechanikus profilométer, terjedési ellenállásmérés, SPV és rezgőkondenzátoros felületi potenciáltérképezés, CV mérés, illetve projektspecifikus, egyedi mérési összeállítások, mint pl. napelemminősítő rendszerek (I-V és SR).

Főbb szolgáltatások

A laboratórium főbb szolgáltatásai az alábbiak:

A szolgáltatások igénybevétele

A laboratórium adott szabályozás szerint, lehetőséget biztosít külső használók számára a K+F és az oktatási infrastruktúra használatára, valamint a kutatói és az oktatói gárda szakértelmének igénybevételére.

A hozzáférés intézményen belüli és projektpartnereknek, indokolt esetben költségek megtérítésével, külső felhasználóknak a BME szabályzatai szerinti megállapodások alapján lehetséges.

Az igénybevétel általános elvei tartalmazzák a kutatások során elvárható etikus viselkedés alapelveit, a személyek és vagyoni tárgyak biztonságára vonatkozó alapelveket, a kutatási és oktatási tevékenységek lehatárolását, és az ezen tevékenységekre vonatkozó irányelveket, a megbízási szerződés alapján végzett (nem projektpartnerként, vagy szélesebb együttműködési megállapodás keretében végzett) kutatási, fejlesztési és oktatási szolgáltatások díjszabásának alapelveit.

Nagyfeszültségű Laboratórium

Bemutatkozás

A Nagyfeszültségű Laboratórium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V1 épületével egybeépített 24,16 m × 16,26 m alapterületi méretű, 386 m2 hasznos belső alapterületű, 16,45 m belmagasságú, a legnagyobb feszültségű laboratóriumi berendezések biztonságos működéséhez szükséges átütési-átívelési távolságok figyelembe vételével méretezett daruzott csarnok. A Nagyfeszültségű Laboratóriumhoz tartoznak a benne levő helyhez kötött és mozgatható nagy-, közép-, kis- és törpefeszültségű berendezések, a 600 kV-os próbatranszformátort tápláló – a Nagyfeszültségű Laboratórium csarnoképülete mellett, szabadtéren található – alállomás, a hálózati, az előtét- és a szabályozó transzformátor és ezek építményei (környezetkímélő alapok, vagyonvédő fal, esővédő féltető), be- és kitápláló kábelei és kapcsolókészülékei, valamint a mindezeket működtető és védő berendezések, továbbá a V1 épület 800 kVA transzformátor-teljesítményű 0,4 kV-os főelosztójából táplált, földszinti kezelőfolyosón telepített, a többi főberendezés és a villamos installáció tápellátását biztosító 0,4 kV-os főelosztó.

A Nagyfeszültségű Laboratórium történetében az elsőként használatba vett fontosabb berendezés, a máig használt 250 kV-os transzformátor volt, melyet az 1 MV csúcsértékű impulzus előállítására képes lökőfeszültség-generátor beszerzése követett. Az 1970-es években jelent meg Magyarországon a nagyfeszültségű feszültség alatti munkavégzés, mellyel egy időben a Laboratórium egy 600 kV-os próbatranszformátorral és egy 750 kV-os, második lökőfeszöltség-generátorral gazdagodott. A Laboratórium 2012 nyarán ipari támogatással teljes felújításon esett át, mely után Magyarország legnagyobb Tesla-tekercsével bővült a főberendezések sora.

A BME VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport munkavégzésének fő helyszíne a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V1 épületéhez tartozó Nagyfeszültségű Laboratórium.

Tevékenység

A NFCS munkáján keresztül lehetőség nyílik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak B.Sc, M.Sc és Ph.D. képzésére, a Mérnöktovábbképző Intézet felnőttképzésében résztvevők szakirányú oktatására, külső megrendelők szakembereinek szakirányú oktatására, valamint innovációs és technológiai, fejlesztési, baleset- és üzemzavar-kivizsgálási stb. megrendelések alapján folyó tudományos és K+F tevékenység kísérleti, mérési, vizsgálati feladatok elvégzésére.

Eszközök

Az NFCS által használt legfontosabb eszközök a Nagyfeszültségű Laboratóriumban található

A legfontosabb eszközökön kívül számos más eszközt használunk folyamatosan a Nagyfeszültségű Laboratóriumban folyó munka közben. A Laboratórium rendelkezik több, kisebb kimenő feszültségű próbatranszformátorral, elektromágneses zavarvédelem vizsgálatára alkalmas berendezéssel, a szigeteléstechnika és villámvédelem területén használt eszközökkel és nem utolsó sorban az egyes bemutatók, mérések, vizsgálatok alkalmával használt mérőberendezésekkel.

Bemutatók

A Nagyfeszültségű Laboratórium, a nagyfeszültségű technika, a jelenségek könnyebb megértése, emberközelibbé tétele érdekében a BME VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport rendszeresen szervez látványos, izgalmas laborbemutatókat. A Nagyfeszültségű Laboratóriumban tartott bemutatók alkalmával az érdeklődők, közelebb kerülhetnek a nagyfeszültségen lezajló jelenségekhez, érdekes előadásokon keresztül új információkkal gazdagodhatnak a minket körülvevő világról. Látogatóink testközelből tapasztalhatják meg a nagyfeszültségű kisülési jelenségek fény- és hanghatásait, a nagyfeszültségű berendezések működését, felépítését, illetve betekintést nyerhetnek az erősáramú villamosmérnökök és a BME Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoportjának munkájába.

Nyilvános események alkalmával – mint például a Kutatók Éjszakája – vagy csoportoknak e-mailben történő egyeztetés után lehetőség van Laborunk meglátogatására.

Partnerek

Partnereink listája ezen az oldalon tekinthető meg: http://nfl.vet.bme.hu/partnerek/

5G campus hálózat

Bemutatkozás

Az BME capmuson 2022-ben működésbe helyezett privát 5G teszthálózat a BME, az eszközöket szállító és felügyelő Nokia, valamint a frekvenciát biztosító Vodafone támogatásával jött létre, a FIEK szervezésében. A hálózat különlegessége, hogy ún. SA (standalone) működésű, azaz ízig-vérig, a rádiótól a gerincig minden elemében az 5G újdonságaira épít, szemben a jelenleg publikusan elérhető NSA (non-standalone), a meglévő 4G elemeit is felhasználó, így nem minden 5G képességet támogató hálózatokkal szemben. Jelen pillanatban ez az ország egyetlen, minden 5G funkcionalitást tartalmazó kutatási 5G hálózata.

A hálózat 52 rádiós állomást tartalmaz, mely bizonyos fokú (nem teljes) beltéri lefedettséget biztosít a BME V1, Q, I, Ch, Z és L épületeiben, minden FIEK labort ellátva 5G technológiával. Az élületeket összekötő gerinchálózat optikai kapcsolatokkal valósul meg.

Szolgáltatások

Az 5G campus hálózat egy nyílt innovációs platform, vállalkozások számára is hozzáférést biztosítunk. Egyedi kutatás-fejlesztési megállapodások keretében lehetőség van mérések végrehajtására, ipari, gyakorlati use-case-ek kipróbálására, szolgáltatások tesztelésére. A hálózat részét képezi egy alkalmazás szerver is, melyre virtuális gépek segítségével különféle egyedi, kísérleti hálózati szolgáltatások is telepíthetők.

Részvétel az oktatásban

A hálózat fokozatosan beépül a Villamosmérnöki és Informatikai Kar oktatásoba, első lépésként a projekt tárgyakhoz, labormérésekhez, szakdolgozat és diplomamunkákhoz ad infrastruktúrát.

Partnerek

Ipar 4.0 technológiai központ

Bemutatkozás

Az Ipar4.0 Technológiai Központot (TK) a GINOP 1.1.3-16 projekt (Mintagyár Projekt) finanszírozásából hozta létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) az IFKA – IVSZ konzorcium (Konzorcium) alvállalkozójaként. A TK a BME FIEK részeként jött létre, jelenleg a Villamosmérnöki és Informatikai-, Gépészmérnöki-, és Közlekedésmérnöki Karainak együttműködésével valósul meg a BME „I” épület 260m2-nyi területén.

A TK fő célja, hogy a Mintagyár Projekt keretében minél több magyar KKV-nak mutassa be az Ipar4 technológiák alkalmazásában rejlő lehetőségeket és adjon gyakorlati tudást egy Ipar4 beruházás megvalósításához. E mellett kiemelt cél, hogy az egyetemen is minél több hallgatóval ismertesse az ipari digitalizációs technológiákat, készítse fel a hallgatókat ezek alkalmazására. Harmadrészt, a TK missziójának tekinti, hogy a bemutatott megoldásokat minél szélesebb kör ismerhesse meg, így sok rendezvényt tart az Ipar4 minél szélesebb körű bemutatására a nagyközönség számára is.

Szcenáriók

A TK jelenleg közel 20 Ipar4 megoldást mutat be, melyek részben egyetemi tanszékek által alap Ipar4 technológiákból összeállított, ipari problémákra megoldást adó, működő makettek, másrészt ipari partnereink által biztosított, már a gyakorlatban is bizonyított, akár meg is vásárolható Ipar4 megoldásai, termékei.

Látogatás

Nyílt nap: A nyílt nap során bárki számára megnyílik a lehetőség, hogy megtekintse a Technológiai Központot. A látogatás során rövid ismertetést kapnak az érdeklődők az Ipar 4.0 fogalmáról, képességeiről, valamint egy teljes körbevezetést a Technológiai Központban, amely során megtekinthetik a szcenáriókat, Ipar 4.0 megoldásokat, röviden összefoglalva azok szakmai tartalmát, helyét az Ipar 4.0-ban. A nyílt napokra az előzetes meghirdetést követően lehet jelentkezni az ipar4@mail.bme.hu email címen. Az esemény általában a hónap első péntekjén kerül megrendezésre.

Egyetemistáknak: A BME VIK hallgatói számára már minden félévben lehetőség nyílik csatlakozni a TK-ban zajló munkához Témalaboratórium, Önálló Laboratórium, Szakdolgozat vagy Diplomaterv tantárgyak keretében. A hallgatók csatlakozhatnak IoT fejlesztésekbe, akár a TK saját, akár céges partnereink projektjeibe. Témáink közé tartozik pl. A ThingWorx és a MindSphere IoT platformok megismerése, és egy IoT fejlesztési feladat megoldása.

Vállalkozásoknak

Az Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt olyan ingyenes programot kínál, amely kulcsfontosságú, gyakorlati tapasztalatokat és tudásanyagot nyújt a termelő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, hogy megismerkedhessenek az ipar 4.0 technológiákkal, azok alkalmazhatóságával, és ezáltal növelhessék versenyképességüket.

A résztvevők széles körű, használható információkat és tudást kapnak az ipar 4.0 legfontosabb témaköreinek vonatkozásában, továbbá olyan gyakorlati segítséget, ami megfelelően alkalmazva versenyképességük növeléséhez juttatja őket: működési költségeiket csökkenthetik, fokozhatják termelékenységüket, minimalizálhatják a passzív termelési időket. Mindezekkel beszállítói minősítéseknek felelhet meg, és új piacokra léphet. Az ipar 4.0 vívmányainak alkalmazásához egy alapvető fejlettségi szintre szükség van, de a program ennek az elérésében is segítséget nyújt.

Partnerek