Nagyfeszültségű Laboratórium

Áramütés elleni védelem • Elektrosztatika • EMC • Feszültség alatti munkavégzés • Kábelek • Nagy áram • Nagy mágneses indukció • Nagy villamos térerősség • Nagyfeszültség • Nanotechnológia • Transzformátorok • Villamos berendezések • Villámvédelem

👤
Németh Bálint
egyetemi docens
V1.317
(+36) 1 463-3236
A kutatócsoport tagjai:
👤
Németh Bálint
egyetemi docens
nfl_8
nfl_7
nfl_6
nfl_4
nfl_5
nfl_3
nfl_2
nfl_1
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow

Bemutatkozás

A Nagyfeszültségű Laboratórium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V1 épületével egybeépített 24,16 m × 16,26 m alapterületi méretű, 386 m2 hasznos belső alapterületű, 16,45 m belmagasságú, a legnagyobb feszültségű laboratóriumi berendezések biztonságos működéséhez szükséges átütési-átívelési távolságok figyelembe vételével méretezett daruzott csarnok. A Nagyfeszültségű Laboratóriumhoz tartoznak a benne levő helyhez kötött és mozgatható nagy-, közép-, kis- és törpefeszültségű berendezések, a 600 kV-os próbatranszformátort tápláló – a Nagyfeszültségű Laboratórium csarnoképülete mellett, szabadtéren található – alállomás, a hálózati, az előtét- és a szabályozó transzformátor és ezek építményei (környezetkímélő alapok, vagyonvédő fal, esővédő féltető), be- és kitápláló kábelei és kapcsolókészülékei, valamint a mindezeket működtető és védő berendezések, továbbá a V1 épület 800 kVA transzformátor-teljesítményű 0,4 kV-os főelosztójából táplált, földszinti kezelőfolyosón telepített, a többi főberendezés és a villamos installáció tápellátását biztosító 0,4 kV-os főelosztó. A Nagyfeszültségű Laboratórium történetében az elsőként használatba vett fontosabb berendezés, a máig használt 250 kV-os transzformátor volt, melyet az 1 MV csúcsértékű impulzus előállítására képes lökőfeszültség-generátor beszerzése követett. Az 1970-es években jelent meg Magyarországon a nagyfeszültségű feszültség alatti munkavégzés, mellyel egy időben a Laboratórium egy 600 kV-os próbatranszformátorral és egy 750 kV-os, második lökőfeszöltség-generátorral gazdagodott. A Laboratórium 2012 nyarán ipari támogatással teljes felújításon esett át, mely után Magyarország legnagyobb Tesla-tekercsével bővült a főberendezések sora. A BME VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport munkavégzésének fő helyszíne a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V1 épületéhez tartozó Nagyfeszültségű Laboratórium.

Tevékenység

A NFCS munkáján keresztül lehetőség nyílik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak B.Sc, M.Sc és Ph.D. képzésére, a Mérnöktovábbképző Intézet felnőttképzésében résztvevők szakirányú oktatására, külső megrendelők szakembereinek szakirányú oktatására, valamint innovációs és technológiai, fejlesztési, baleset- és üzemzavar-kivizsgálási stb. megrendelések alapján folyó tudományos és K+F tevékenység kísérleti, mérési, vizsgálati feladatok elvégzésére.

Eszközök

Az NFCS által használt legfontosabb eszközök a Nagyfeszültségű Laboratóriumban található
  • transzformátorok,
  • lökésgerjesztők, illetőleg
  • a különböző FAM tevékenységek oktatására, gyakorlására alkalmas tanpályák.
A legfontosabb eszközökön kívül számos más eszközt használunk folyamatosan a Nagyfeszültségű Laboratóriumban folyó munka közben. A Laboratórium rendelkezik több, kisebb kimenő feszültségű próbatranszformátorral, elektromágneses zavarvédelem vizsgálatára alkalmas berendezéssel, a szigeteléstechnika és villámvédelem területén használt eszközökkel és nem utolsó sorban az egyes bemutatók, mérések, vizsgálatok alkalmával használt mérőberendezésekkel.

Bemutatók

A Nagyfeszültségű Laboratórium, a nagyfeszültségű technika, a jelenségek könnyebb megértése, emberközelibbé tétele érdekében a BME VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport rendszeresen szervez látványos, izgalmas laborbemutatókat. A Nagyfeszültségű Laboratóriumban tartott bemutatók alkalmával az érdeklődők, közelebb kerülhetnek a nagyfeszültségen lezajló jelenségekhez, érdekes előadásokon keresztül új információkkal gazdagodhatnak a minket körülvevő világról. Látogatóink testközelből tapasztalhatják meg a nagyfeszültségű kisülési jelenségek fény- és hanghatásait, a nagyfeszültségű berendezések működését, felépítését, illetve betekintést nyerhetnek az erősáramú villamosmérnökök és a BME Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoportjának munkájába. Nyilvános események alkalmával - mint például a Kutatók Éjszakája - vagy csoportoknak e-mailben történő egyeztetés után lehetőség van Laborunk meglátogatására.

Partnerek

Partnereink listája ezen az oldalon tekinthető meg: http://nfl.vet.bme.hu/partnerek/
👤