ez itt az index

Elektromágneses mezőszimuláció és tervezés

A kutatócsoport tevékenysége:

Eredmények:

A közelmúlt projektjei:

OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Universite Paris-Saclay • Furukawa Electric Co., Ltd ., Hiratsuka, Japan • CEA-LIST, Saclay, France • Czech Technical University in Prague

Vállalati partnerek:

Bosch • Pro Patria Electronics • FETI

Smart Power

A kutatócsoport tevékenysége:

Energiaellátó rendszerek (elsősorban VER) dinamikus viselkedése, azok komponenseinek vezérlése és optimalizálása, az energiapiacokkal való interakciója, utóbbiak modellezése és kialakítása, valamint az ict rendszerekkel való interakciója.

Eredmények:

2008 és 2016 között meghonosítottunk egy (tanszéken, egyetemen) teljesen új kompetenciaterületet: a villamosenergia-piacok szimulációja és az ehhez kapcsolódó regulációs háttér megértése ezekben az években számos tudományos és ipari K+F munkánk feladata volt, ezek közül a legjelentősebb egy MAVIR-BME konzorciumban megvalósított GOP projekt volt. Az ezen projektek során felhalmozott tudás és szimulációs eszközrendszer lehetővé tette, hogy a csapat tagjai H2020 projektekben dolgozzanak tovább ezen a területen (ez jelenleg is folyamatban van), valamint hazai szinten azóta is számos kérdésben kiemelt partnerei vagyunk ipari szereplőknek (pl. MEKH, MVM, MAVIR). Új eredményünk a kooptimalizált piacok elméletének továbbfejlesztése és gyakorlati megvalósítása.

A 2016-tól kezdődő időszakban, a FIEK projekt keretében egy szintén új szakterületet sikerült meghonosítani: a teljesítményelektronikai eszközök VER-szintű szempontok szerint történő vezérlése és ezek hatása a rendszerdinamikára egy alapvetően fontos és perspektivikus terület, korábban számottevő hazai bázis nélkül. Speciális inverter-vezérlési megoldásokat dolgozunk ki a jövő teljesítményelektronika-alapú villamosenergia-rendszerének stabil üzeme érdekében. Létrehoztunk egy, a régióban egyedülálló laborinfrastruktúrát, amellyel lehetővé vált (P)HIL szimulációk elvégzése, VER-beli teljesítményelektronikai eszközök gyors prototípus-készítése, VER és ICT (P)HIL koszimulációja, valamint kiberbiztonsági vizsgálatok megvalósítása.

Speciális infrastruktúra:

OPAL-RT • PuissancePlus

A közelmúlt projektjei:

GOP • FIEK • NKFIH • VPP • SNN

Nemzetközi kapcsolatok:

RWTH Aachen

Vállalati partnerek:

MEKH • MVM • MAVIR • HUPX • PPKE • SeConSys • BlackCell • CrySysLab

BME FASTER RECORD

A kutatócsoport tevékenysége:

A BME FASTER RECORD kutatócsoport, amely a “Reimagining the EleCtric pOwer gRiD” (A villamosenergia-hálózat újragondolása) elnevezést viseli, a villamosenergia-hálózatok jövőképének átalakítására törekszik. Belátható, hogy a jelenlegi hálózat elérte azokat a határokat, amelyekre évtizedekkel ezelőtt tervezték, és kritikus időszakban vagyunk, ahol mindannyiunk szakmai felelőssége szerepet vállalni a hálózat átalakításában. A kutatócsoport hangsúlyozza, hogy nem szabad kizárólag a múltbéli tapasztalatokra támaszkodni, és hogy egy paradigmaváltásra van szükség.

A BME FASTER RECORD kutatócsoport célja, hogy új irányt mutasson a II. világháború után létrejött villamosenergia-hálózat újraépítésében, innovatív tudományos módszertanokat és eljárásokat kidolgozva, amelyek nemcsak elméleti, hanem alkalmazástámogatási szempontból is hasznos segédletet nyújtanak a szakma és az iparág számára. A kutatócsoport közel 20 éves tapasztalatát felhasználva törekszik a különböző feszültségszintű villamosenergia-hálózatok modellezésére stacioner és dinamikus időtartományokban, többféle modellezési környezetben, célul tűzve ki a stabilitás és megbízhatóság növelését.

A BME FASTER RECORD kutatócsoport kiemelt figyelmet fordít a villamosenergia-hálózat megbízható működéséhez szükséges hosszú távú tervezés körültekintő koncepcionálására, tekintettel arra, hogy ez az egyik legfontosabb kritikus infrastruktúra. A kutatócsoport a tudományos szemléletmódot alkalmazva vizsgálja a stratégiai tervezést, kiemelve a mindennapi üzemtámogatás kulcsfontosságú kérdéseit, mint a frekvencia- és feszültségstabilitás biztosítása, előrejelzése és pontos értékmeghatározása, valamint a szűkületek kezelése és a dinamikus változások hatásainak ismerete és leképezése.

Eredmények:

KDP: Vokony István 2023-ban elnyerte az NKFIH  Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíját Fenntartható vállalatirányítási modellek diszruptív technológiák alkalmazásával az energiaszektorban című kutatásával. A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában végzett kutatás közelebb hozza a műszaki eredmények ipari hasznosíthatóságát, tudományos megközelítéssel.

Bolyai: Hartmann Bálint 2023-2026 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának keretében prediktív erővel bíró hálózati sérülékenységi modelleket dolgoz ki.

Bolyai+: A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kiegészítéseként nyert támogatás keretében a kutatás eredményeinek a graduális és posztgraduális képzésbe való beépítésén dolgozik Hartmann Bálint.

OTKA: a kutatócsoport tagjai részt vesznek Tamus Ádám Zoltán OTKA Kutatási programjában. A program célja a megújuló energiaforrások növekvő térhódítása miatt megjelenő ismétlődő túterhelések hatásának vizsgálata az elosztókábelek PVC szigetelésének degradációjára.

Hartmann Bálint 2019-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díját „Megújuló energiaforrások különböző léptékű hasznosítása” című pályaművével.

Az E.ON-nal együttműködésben indult Lendület kutatásunk egy állapotbecslésre épülő moduláris eszközrendszer kifejlesztésével ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a lakossági ügyfeleket kiszolgáló több, mint 80 000 km-nyi, alacsony automatizáltságú villamosenergia-hálózatot a jövő kihívásainak megfelelő, okos megoldásokkal felszerelt, innovatív, rugalmas és modern hálózattá alakítsák át.

Elosztói társaságok megbízásából készített munkáink során modellezéssel, szimulációval, üzleti modellek kidolgozásával és költség-haszon elemzésekkel törekszünk minél teljesebb képet nyújtani az átalakuló szektor jövőképéről. Az elmúlt években többek között hálózatfejlesztési stratégiák, energiatárolásban rejlő üzleti lehetőségek, az elektromobilitás potenciálja, a mikrogridek szolgáltatásai vagy a megújuló energiaforrásokra alapozó szigetüzemű energiaellátás területén dolgoztunk együtt hazai partnereinkkel.

Speciális infrastruktúra:

Digsilent PowerFactory, Panda Power, MindPower

A közelmúlt projektjei:

Horizon Europe (TwinEU) • MAVIR (Átviteli Hálózati Veszteség becslése mesterséges intelligencia módszerekkel), MAVIR (Lengési frekvencia módok és azok csillapításának valós idejű számítása, inercia monitoring rendszer lehetőség) • H2020 (OneNet) • MTA Lendület

Nemzetközi kapcsolatok:

RWTH Aachen University • Aalborg University • University of Cyprus • University of Aswan • National and Kapodistrian University of Athens • Luxembourg Institute of Science and Technology • Katholieke Universitet Leuven

Vállalati partnerek:

E.ON • MVM • MAVIR • HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont • HUN-REN SZTAKI • OPUS Energetika • iContest • Comtech • MEE

Villamosenergia-rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

Főbb kutatási területei a villamosenergia rendeszek elemzése, állandósult és tranziens folyamatainak diszciplínái olyan napjainkban is népszerű témákkal kiegészülve, mint a villamosenergia-piac, az e-mobilitás (a kiszolgáló infrastruktúra problémái), elektromágneses összeférhetőség (EMC).

Eredmények:

TODO

Speciális infrastruktúra:

Szkópok • Hálózati analizátor • Tápegységek • Hőkamera • Védelmi berendezések • Érintésvédelmi mérőműszer

A közelmúlt projektjei:

FIEK-MVM • Flexitranstore • Interrface • Farcross • Lendület

Vállalati partnerek:

MEKH • ERBE • MAVIR • Mercedes

Villamos gépek és szabályozott hajtások

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport minden olyan témával foglalkozik, ami mozgatással, energiatermeléssel, energiaátalakítással kapcsolatos. Ehhez villamos gépek, az azokat tápláló teljesítményelektronika, a szabályozást megvalósító mikroszámítógépes irányítás széleskörű ismerete, használata, vizsgálata, mérése, számítása, fejlesztése szükséges. Ebből látszik, hogy ez a terület nagyon fizika közeli, nagyon interdiszciplináris a villamosmérnöki tudományon belül, ami komoly elméleti és gyakorlati felkészültséget igényel.

Eredmények:

Vállalati partnerek:

Thyssen Krupp Presta Hungary Kft. • Siemens Zrt. • Hyundai Technology Center Kft. • Rolls-Royce Hungary Kft. • Danfoss Kft.

Nagyfeszültségű technika

A kutatócsoport tevékenysége:

A Csoport fő kutatási területei közé tartozik a nagyfeszültségű és nagyáramú technika, a feszültség alatti munkavégzés, a villamos szigeteléstechnika és diagnosztika, az elektrosztatika, a villámkutatás és villámvédelem, a túlfeszültség- és zavarvédelem (EMC), a villamos hőtechnika, az intelligens robotok alkalmazásának vizsgálata, az ipari elektrosztatikai veszélyek kutatása, a környezetbarát és környezetvédő elektrotechnológiák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, a villamosság biztonságtechnikája, az épületvillamosítás, a világítástechnika, a villamos kapcsolókészülékek és berendezések, illetve a korszerű eszközmenedzsment.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

600 kV-os és 550 kV-os próbatranszformátor és kültéri alállomás • 250 kV-os próbatranszformátor • 1 MV-os lökésgerjesztő • 750 kV-os lökésgerjesztő • KöF és NaF tanpálya • Öregítő berendezések • Diagnosztikai műszerek • Tettex részkisülés mérő • GTEM cella • Épületautomatizálási oktató panel

A közelmúlt projektjei:

H2020 (Flexitranstore) • H2020 (INTERRFACE) • H2020 (FARCROSS) • H2020 (OneNet) • OTKA (KNN 123672) • IAEA CRP

Nemzetközi kapcsolatok:

M&I Materials • CG – OTLM • Xcel Energy • UK National Grid • Maribor University • PO Energoform • Uppsala University • Marwadi • Yonsei Egyetem • West Bohemian University, Plsen • CIGRÉ • IEEE • IEC • IET

Vállalati partnerek:

Kinetrics • Schneider Electric • Siemens • ABB • Mavir • MVM OVIT/Xpert • E.ON • ELMŰ • M&I • Mosdorfer-OTLM • Linevision • PAKS II Zrt. • VM Paksi I. Zrt

Teljesítményelektronika

A kutatócsoport tevékenysége:

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Nagyáramú mérőhely • Moduláris hibrid hajtáslánc (FIEK)

A közelmúlt projektjei:

NKFIH Fiatal kutatói pályázat

Vállalati partnerek:

Rolls-Royce Hungary Kft. • Robert Bosch Kft. • RHIVA A.G. • Siemens Zrt.