Szakirodalmi elérés

Szakirodalmi portfólió

Az Egyetemen a szakirodalmi hozzáférés-ellátás jelentős része az EISZ Nemzeti Program útján valósul meg. A BME minden évben közbeszerzési eljárás keretében rendeli meg az EISZ-től a szakirodalmi kosarat.
A kosár összetétele évről évre kisebb-nagyobb mértékben változik. A 2022-es évben az alábbi tételekből áll:

Adatbázis / szolgáltatás neve
ACM Digital Library
Akadémia Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)
Clarivate Analytics – Citation Connection + archívum
Clarivate Analytics – Journal and Highly Cited Data (JHCD, impakt faktorok)
Clarivate Analytics – Web of Science
Elsevier ScienceDirect
Elsevier Scopus
Elsevier SciVal
MathSciNet
Springer Nature + Nature JournalsSpringerLink
Wiley Online Library
IEEE
SciFinder-n
Typotex – Interkönyv

A linkekre kattintva megjelennek az ismertetők és az elérhető tartalmak listája. Az elérés a legtöbb esetben csak egyetemi címtartományból lehetséges.

Open Access publikálási lehetőségek

Az alábbi kiadók Open Access publikálási lehetőséget is biztosítanak a folyóirataikban:

Open Access megállapodások
Elsevier
Springer Nature
Wiley Online Library
IEEE

Az OA publikálás részletes feltételeit és az igénybevétel mikéntjét a táblázat linkjeire kattintva lehet megtekinteni.
Fontos észben tartani, hogy az OA publikálás lehetősége nem minden kiadónál korlátlan, egyes esetekben kvótákkal kell számolni, melyek az év vége felé kifogyhatnak. A kvóta vége felé közeledve az OMIKK figyelmeztető levelet küld, melyet a kari
kutatók is megkapnak.