Pályázatok

Európai uniós pályázatok

Az EU hatalmas (költségvetésenként egyre több) forrást allokál kutatási célokra, melyeket nagy részét a Horizon Europe program megvalósítása veszi igénybe. Ezek többszereplős, konzorciális projektek, melyben felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és vállalatok vesznek részt. A pályázati  felhívások megjelenése szinte folyamatos, témájuk változatos, az EU fókuszterületeinek megfelelő.Miért érdemes benyújtani?

  • Európai szintű anyagi feltételeket biztosít a kutatáshoz, eszközbeszerzést és személyi kifizetést is beleértve.
  • Hozzájárul az érintett kutatócsoport, és rajtuk keresztül az Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerének bővüléséhez, nemzetköziesedéshez. Hosszú távú ismeretségek, közös kutatások tudnak születni egy Horizon projekten keresztül.
  • Az egyéni karrier szempontjából is sokat jelent, ha valaki egy Horizon pályázati részvételt tud felmutatni az önéletrajzában.
  • Egyre több hazai pályázat indikátora a beadott EU pályázatok száma.

Az EU pályázatok benyújtása nem egyszerű feladat, rutint és sok speciális ismeretet igényel. Szerencsére van professzinális segítség, a FIEK európai pályázati csapata, bevonásukkal a pályázó kutatók tényleg csak a szakmai tartalomra fókuszálhatnak, segítséget kapnak a partnerkeresésben, de még a pályázat szövegezésében is.

Hazai, egyénileg pályázható kutatási pályázatok

Új Nemzeti Kiválóság Program


Az ÚNKP számos kategóriában pályázható, egyéni, 1 évre szóló kutatási pályázat. Első éves alapszakos hallgatóktól a már fokozattal rendelkező fiatal kutatókig több kategóriában is lehet rá jelentkezni. Az ösztöndíj összege kategóriától függően 100.000 és 200.000 között mozog. Nagyon egyszerű a pályázás: csupán a kutatói kvalitások bemutatására, egy kutatási tervre, és bizonyos kategóriákban témavezetői ajánlásra van szükség a benyújtáshoz. Minden évben késő tavasszal hirdetik meg. A meghirdetést követően kari tájékoztatót tartunk, amit érdemes végighallgatni, mert számos buktatót lehet így megúszni. Komptetitív pályázat, ha nem sikerül, semmi akadálya az ismételt benyújtásnak. Az érdeklődők sok hasznos információt találnak ezen az oldalon is.

OTKA-PD Posztdoktori Kiválósági Program


Az OTKA-PD a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatását tűzi ki célul. Projektenként legfeljebb 36 hónapra pályázható. A munkabér mértéke legfeljebb bruttó 470.000 Ft lehet havonta, mely csak a pályázó számára fizethető ki, más résztvevő kutató nem támogatható. A személyi juttatásokon kívül dologi költség is elszámolható, pl. tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, aki fokozatát 5 éven belül szerezte meg.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj


A Bolyai ösztöndíj egy viszonylag könnyen megpályázható, de magas rangú egyéni ösztöndíj kiatal kutatók számára, az MTA doktori cím előszobájának is tartják. Minden év februárjában jelenik meg a kiírás az MTA weblapján. Évente 160 nyertest hirdetnek, legfeljebb 3 évre szól, és legfeljebb kétszer nyerhető el. Az ösztöndíj összege havi 250.000 Ft, amit az ÚNKP Bolyai+ ösztöndíj viszonylag automatikusan (de ezt is pályázni kell!) további havi 200.000 Ft-al egészít ki. Maga a pályázás nagyon egyszerű, a kutatónak saját magát és a kutatási tervét kell bemutatnia, költségterv készítésére nincs szükség. Nagyon kompetitív pályázat, ha nem sikerül, a következő évben érdemes újra próbálkozni.

Mecenatúra pályázatok


A Mecenatúra pályázat célja a tudományos eredmények disszeminációjának segítése, a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése. Több kategóriában is lehet pályázni: konferenciarészvételre, konferencia szervezésre, tudományos kiadványok (könyvek) megjelentetésére és tudományos eredmények népszerűsítésére. A pályázat futamideje 12 hónap. Korábban rendszeresen meghirdették, majd hosszú szünet következett, 2021 augusztusában ismét meghirdették – remélhetőleg ismét éves rendszerességgel viszontlátjuk majd.

Hazai pályázatok kutatócsoportok számára

OTKA FK és K pályázatok


A “klasszikus” OTKA már a kutatócsoport építésről szól, kutatócsoportban végzett tudományos munkát támogat. Számtalan OTKA kutatócsoport működik a Karon. A kiírás jellemzően az év elején jelenik meg. Több kategória is rendelkezésre áll, a fiatal kutatói (FK) és
a kutatási témapályázat (K). Legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 48 millió Ft igényelhető, ami személyi juttatásra és dologi költségekre fordítható. A pályázás az egyéni pályázatokhoz képest kicsit összetettebb, segítségért érdemes a rutinosabb kollégákhoz fordulni.

MTA Lendület Program


A Lendület program célja a tehetséges kutatók itthoni érvényesülésének segítése, az elvándorlás visszaszorítása, a fiatal tehetségek külföldről történő hazacsábítása. A Lendület pályázat a kivételesen eredményes kutatók kiváltsága, nagyon magas presztízsű elismerés egy ilyen pályázatot elnyerni. A nyerteseknek vállalniuk kell, hogy a futamidő végéig megpróbálkoznak az ERC-vel, az EU egyik legrangosabb kutatási pályázatával is. A bevonható csoportok köre és a támogatás mértéke 2022-től jelentősen bővül. A Karon a program indulása óta folyamatosan működik 2-3-4 ilyen csoport.