ez itt az index

Solid-state lighting systems

Activity of the research group:

Multi-domain (combined electrical, optical and thermal) measurement, modelling and simulation of LED luminaires, OLED devices, CoB LEDs, including LED ageing studies. Research for Lighting 4.0.

Recent results:

Together with members of the Delphi4LED consortium led by Signify, we have developed an Industry 4.0-like workflow for the fully computerised design of LED luminaires, essentially eliminating the need for physical prototyping of luminaires. The workflow is based on multi-domain digital twins of LEDs and LED modules, which are used to create virtual prototypes of LED luminaires for a given application scenario. Using these, computer simulations can be used to define the key operating parameters, eliminating the need for physical prototyping of the luminaires.

Special infrastructure:

T3Ster testers and accessories • TeraLED equipments • Instrument Systems CAS 140 spectroradiometer • Ocean Optics H2000+ spectroradiometer • LED ageing chamber • WEISS climate chamber • Julabo thermostat

Recent projects:

AI-TWILIGHT H2020 ECSEL • Delphi4LED H2020 ECSEL • NKFIH K 128315 – New test methods for LED ageing

International relations:

ITRI Taiwan • NIST USA • Photometric Solutions / CIE Div2 • Instrument Systems / CIE Div2 • Signify • PI-Lighting • TU Eindhoven

Industrial partners:

Osram OptoSemi • HungaroLux Light Kft • GE Lighting Hungary

Szilárdtest világítástechnika

A kutatócsoport tevékenysége:

LED-es világítótestek, OLED eszközök, CoB kialakítású LED-ek multi-domain (együttes elektromos, optikai és termikus) mérése, modellezése és szimulációja, beleértve a LED-ek öregedésének a vizsgálatát is. Kutatások Lighting 4.0 számára.

Eredmények:

A Signify vezette Delphi4LED konzorcium tagjaival közösen egy Ipar 4.0-szerű munkafolyamatot dolgoztunk ki LED-es világítótestek teljesen számítógépesített tervezésére, lényegében szükségtelenné téve a világítótestek fizikai prototípusainak elkészítését. A munkafolyamat alapját a LED-ek, LED modulok ún. multi-domain digitális ikrei alkotják, amelyek felhasználásával készülnek el a LED-es világítótestek egy adott alkalmazási szcenáriónak megfelelő virtuális prototípúsai. Ezeket felhasználva, számítógépi szimulációval határzohatók meg a legfontosabb üzemi paraméterek, szükségtelenné téve a világítótestek fizikai prototípusainak elkészítését.

Speciális infrastruktúra:

T3Ster teszterek és kiegészítők • TeraLED műszerek • Instrument Systems CAS 140 spektroradiométer • Ocean Optics H2000+ spektroradiométer • LED öregítőkamra • WEISS klímakamra • Julabo termosztát

A közelmúlt projektjei:

AI-TWILIGHT H2020 ECSEL • Delphi4LED H2020 ECSEL • NKFIH K 128315 – LED öregedés új vizsgálati módszerei

Nemzetközi kapcsolatok:

ITRI Taiwan • NIST USA • Photometric Solutions / CIE Div2 • Instrument Systems / CIE Div2 • Signify • PI-Lighting • TU Eindhoven

Vállalati partnerek:

Osram OptoSemi • HungaroLux Light Kft • GE Lighting Hungary