ez itt az index

5G campus network

Description

The private 5G test network launched on the BME campus in 2022 has been established in cooperation of BME FIEK, Nokia (supplying and operating the equipments), and Vodafone (providing the spectrum). A special feature of the network is that it is a standalone (SA) network, i.e. it is based on 5G innovations from the radio to the backbone, as opposed to the currently publicly available NSA (non-standalone) networks, which also use elements of existing 4G infrastructure and therefore do not support all 5G features. At the moment, our 5G campus network is the only research 5G network in the country that supports all 5G functionalities.

The network consists of 52 radio stations, providing some (although not full) indoor coverage in buildings V1, Q, I, Ch, Z and L of BME, including all FIEK labs. The backbone network connecting the buildings is implemented with optical links.

Services

The 5G campus network is an open innovation platform, with access for businesses. Through individual research and development agreements it is possible to perform measurements, test industrial, practical use-cases and services. The network also includes an application server, on which a variety of customised, experimental network services can be deployed using virtual machines.

Participation in the education

The network is gradually being integrated into the education of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics. As a first step, it provides infrastructure for project courses, lab measurements, thesis and dissertation work theses.

Partners

SmartComLab – Network services and IoT management

Activity of the research group:

Our primary professional and scientific profile generally covers the analysis and management of communication networks and services. Lab members have considerable experience in monitoring the traffic of fixed and mobile communication networks, hardware acceleration of monitoring tasks, root cause analysis, and performance evaluation of networks and services. In addition, we are dealing with Internet of Things (IoT) platforms and their collaboration.

Recent results:

In the field of network services

IoT management

Special infrastructure:

GPON network infrastructure • Tektronix logic analyzer • 4G LTE mini network with 1 base station and a fully functional core

Recent projects:

H2020-Productive 4.0 • H2020-Arrowhead Tools

International relations:

Lulea University of Technology, Sweden • ISEP, Portugal • Mondragon University, Spain

Industrial partners:

IBM Zürich RL • NMHH • Aitia

HSNLab – Sensor networks and IoT

Activity of the research group:

Optimising communication between sensors and sensor networks, increasing energy efficiency. Crowdsensing solutions. Internet of Things (IoT) – communication technologies (LoRa, NBIoT, 5G), applications in smart cities, industry 4.0, agriculture, environment. Cloud robotics.

Recent results:

ARIAC – NIST-organised international robotics competition placings, 2020 grand prize

Special infrastructure:

5G network infrastructure, DOT and modems • UR3 robotic arms • HEBI robot servos • Prototyping equipment (Rotary table, 3D printer, test equipment) • Drones

Recent projects:

5GSMART H2020 • 5G VKE Smart Campus Ericcson-BME

International relations:

Gdansk Univ. of Technology, Poland • Plovdiv University, Bulgaria • Univ. Of Limerick, Ireland • Univ. degli Studi di Salerno, Italy • HES-SO Valais-Wallis, Switzerland • Univ. Coimbra, Portugal • Infinera, Portugal

Industrial partners:

Ericcson

Embedded systems and robotics

Activity of the research group:

Our research is focused on robotics, which is a prominent field of application of embedded systems. We develop optimal control and intelligent navigation algorithms for robot manipulators and mobile robots (motion planning, mapping, cooperative control, computer vision, AI-based detection, and decision making). Beyond robotics, our research is aimed at connected embedded systems applications (IoT systems, 5G applications, etc.)

Recent results:

Special infrastructure:

Mitsubishy RV-3SDB robotic arm in a robotic cell with controller and teaching pendant • KUKA KR 10 R1100-2 robotic arm with controller, technig pendant and camera • Metcal Scorpion rework station • Agilent oscilloscopes, multimeters, waveform generators, power supplies, welding stations

International relations:

TU Dresden • University of Parma

Industrial partners:

Nokia Bell Labs

HSNLab – Szenzorhálózatok és IoT

A kutatócsoport tevékenysége:

Szenzorok és szenzorhálózatok kommunikációjának optimalizációja, energiahatékonyságának növelése. Crowdsensing megoldások. Tárgyak internete (IoT) – kommunikációs technológiák (LoRa, NBIoT, 5G), alkalmazási lehetőségek az okos városokban, ipar 4.0-ban, mezőgazdaságban, környezetvédelemben. Felhő robotika.

Eredmények:

ARIAC – NIST által szervezett nemzetközi robotika verseny helyezések, 2020-ban fődíj

Speciális infrastruktúra:

5G hálózati infrastruktúra, DOT és modemek • UR3 robotkarok • HEBI robot szervók • Prototípus készítő berendezések (Forrasztó állmás, 3D nyomtató, tesztelő berendezések) • Drónok

A közelmúlt projektjei:

5GSMART H2020 • 5G VKE Smart Campus Ericcson-BME

Nemzetközi kapcsolatok:

Gdansk Univ. of Technology, Poland • Plovdiv University, Bulgaria • Univ. Of Limerick, Ireland • Univ. degli Studi di Salerno, Italy • HES-SO Valais-Wallis, Switzerland • Univ. Coimbra, Portugal • Infinera, Portugal

Vállalati partnerek:

Ericcson

SmartComLab – Hálózati szolgáltatások és IoT menedzsment

A kutatócsoport tevékenysége:

Elsődleges szakmai profilunk kommunikációs hálózatok és szolgáltatások vizsgálata és menedzsmentje. Laborunk munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek helyhez kötött és mobil kommunikációs hálózatok forgalmi monitorozásában, a monitorozási feladatok hardveres gyorsításában, hibaok analízisben, illetve hálózatok és szolgáltatások minőségének vizsgálatában. Mindezek mellett Internet of Things (IoT) platformokkal és ezek együttműködésével is foglalkozunk.

Eredmények:

Hálózati szolgáltatások területen

IoT menedzsment

Speciális infrastruktúra:

GPON hálózati infrastruktúra • Tektronix logikai analizátor • 4G LTE mini hálózat 1 bázisállomással, komplett core-ral

A közelmúlt projektjei:

H2020-Productive 4.0 • H2020-Arrowhead Tools

Nemzetközi kapcsolatok:

Lulea University of Technology, Sweden • ISEP, Portugal • Mondragon University, Spain

Vállalati partnerek:

IBM Zürich RL • NMHH • Aitia

5G campus hálózat

Bemutatkozás

Az BME capmuson 2022-ben működésbe helyezett privát 5G teszthálózat a BME, az eszközöket szállító és felügyelő Nokia, valamint a frekvenciát biztosító Vodafone támogatásával jött létre, a FIEK szervezésében. A hálózat különlegessége, hogy ún. SA (standalone) működésű, azaz ízig-vérig, a rádiótól a gerincig minden elemében az 5G újdonságaira épít, szemben a jelenleg publikusan elérhető NSA (non-standalone), a meglévő 4G elemeit is felhasználó, így nem minden 5G képességet támogató hálózatokkal szemben. Jelen pillanatban ez az ország egyetlen, minden 5G funkcionalitást tartalmazó kutatási 5G hálózata.

A hálózat 52 rádiós állomást tartalmaz, mely bizonyos fokú (nem teljes) beltéri lefedettséget biztosít a BME V1, Q, I, Ch, Z és L épületeiben, minden FIEK labort ellátva 5G technológiával. Az élületeket összekötő gerinchálózat optikai kapcsolatokkal valósul meg.

Szolgáltatások

Az 5G campus hálózat egy nyílt innovációs platform, vállalkozások számára is hozzáférést biztosítunk. Egyedi kutatás-fejlesztési megállapodások keretében lehetőség van mérések végrehajtására, ipari, gyakorlati use-case-ek kipróbálására, szolgáltatások tesztelésére. A hálózat részét képezi egy alkalmazás szerver is, melyre virtuális gépek segítségével különféle egyedi, kísérleti hálózati szolgáltatások is telepíthetők.

Részvétel az oktatásban

A hálózat fokozatosan beépül a Villamosmérnöki és Informatikai Kar oktatásoba, első lépésként a projekt tárgyakhoz, labormérésekhez, szakdolgozat és diplomamunkákhoz ad infrastruktúrát.

Partnerek

Beágyazott rendszerek és robotika

A kutatócsoport tevékenysége:

Kutatási tevékenységünk fókuszában a beágyazott rendszerek egyik fő alkalmazási területe, a robotika áll. Mind helyhez kötött robotkarok, mind mobilis robotok körében alkalmazható optimális irányítási, valamint intelligens navigációhoz köthető algoritmusok (mozgástervezés, térképalkotás, kooperatív irányítás, gépi látás, MI alapú detekció és döntéshozatal) fejlesztése áll tevékenységünk központjában. A robotikán kívül kutatásaink a hálózatba kötött beágyazott rendszerek alkalmazásaira is irányulnak (IoT rendszerek, 5G alkalmazások stb.)

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Mitsubishi RV-3SDB robotkar cellában vezérlővel, betanítópulttal • KUKA KR 10 R1100-2 robotkar vezérlővel, betanítópulttal, kamerával • Metcal Scorpion rework állomás • Agilent oszcilloszkópok, multiméterek, függvénygenerátorok, tápegységek

Nemzetközi kapcsolatok:

TU Dresden • University of Parma

Vállalati partnerek:

Nokia Bell Labs