Egyetemi életpálya

A domináns tevékenység függvényében a kar dolgozói számára több életpálya is elérhető.

  • Akik tudományos téren aktívak, de egyáltalán nem, vagy csak keveset oktatnak, kutatói munkaköröket tölthetnek be, számukra a tudományos segédmunkatárs → tudományos munkatárs → tudományos főmunkatárs → tudományos tanácsadó → kutatóprofesszor karrierút áll rendelkezésre.
  • A kizárólag oktatással foglalkozók számára betölthető munkakörök a mesteroktatómérnöktanár, és a műszaki tanár.
  • A kari dolgozók túlnyomó többsége a klasszikus, oktatói és kutatói tevékenységet egyaránt megkívánó tanársegéd → adjunktus → docens → egyetemi tanár pályán érvényesül, ezen az oldalon ezeket a munkaköröket tekintjük át.

Az egyes munkakörök betöltésének általános feltételeit az Egyetem Humánpolitikai Szabályzata rögzíti, amint az egyes karok további, adott karra specifikus elemekkel egészítenek ki.

Egyetemi tanársegéd
Egyetemi adjunktus
Egyetemi docens
Egyetemi tanár

Az egyetemi tanársegéd lealacsonyító hangzású nevével ellentétben egyáltalán nem szerény képességű "kisegítő munkás", hanem az oktatói-kutatói életpálya első lépcsőfoka, a docenssé - professzorrá válás első állomása. Ez az egyetlen olyan munkakör, mely doktori fokozat nélkül is betölthető, így a tanársegédek többsége a doktori képzést frissen befejező, a disszertációján dolgozó (vagy azt már leadó, és a védésre váró) fiatalok közül kerül ki. Számukra ez egy átmeneti állapot, a doktori fokozat odaítélése után rövid időn belül adjunktussá válnak. A tanársegédi munkakör ennek megfelelően csak határozott idejű lehet, és nem tarthat tovább 3 évnél.

A tanársegédi kinevezés feltételei:

  • Mester diploma,
  • megkezdett doktori képzés (akár befejezett is lehet),
  • "képes alkotó tevékenység végzésére" (bármit is jelentsen ez).

A folyamatos alkalmazás követelményei:

  • Színvonalas oktatáshoz, gyakorlatvezetéshez felkészültség,
  • publikációs tevékenység,
  • részvétel az egyetemi szakmai közéletben.