Akadémiai életpálya

Az akadémiai életpályán a tudományos fokozatok és címek megszerzésével lehet előrelépni. Ezeket két csoportba oszthatjuk:

  • intézményi hatáskörben odaítélt,
  • külső minősítő szerv (MTA) által odaítélt fokozatok és címek.

A PhD és a habilitáció odaítéléséről az intézmény dönt, így a követelmények, és ezzel együtt ezek értéke intézményről intézményre változik (akár egy diploma esetében). Az MTA doktora cím és az Akadémikusság eléréséhez viszont mindenkinek, intézménytől függetlenül, az MTA szigorú követelményeinek kell megfelelnie.

Doktori (PhD)
Habilitáció
MTA doktora
Akadémikus

PhD (philosophiae doctor) tudományos fokozatot az intézmény állítja ki. A PhD az akadémiai ranglétra belépő szintje, de ez közel sem jelenti azt, hogy értéktelen lenne. A mesterképzés után nagyon kevesen folytatják útjukat a doktori program felé, még kevesebben fejezik be azt sikeres fokozatszerzéssel. A Kar két doktori iskolája évente kb. 20 doktori fokozatot bocsát ki.

Az érdeklődők, mesterdiplomájuk megszerzése után, jellemzően témavezetőjük bíztatására, korábbi TDK tapasztalatuk alapján jelentkeznek a Kar doktori iskoláiba, mely egy 4 éves képzést biztosít számukra. Ez alatt az idő alatt szakmai tárgyakat tanulnak, kutatnak, publikálnak, és prezentációs képességük csiszolása érdekében maguk is oktatási tevékenységet végeznek. A képzés időszaka alatt számtalan lehetőség áll rendelkezésre az ösztöndíj kiegészítésére, kutatási projektekbe való bekapcsolódásra. A képzés végeztével a doktoranduszoknak egy disszertációt kell benyújtaniuk, valamint az önálló tudományos eredményeiket összefoglaló, formálisan igazolható tézieseket kell megfogalmazniuk, melyeket bírálók véleménye és egy nyilvános védés eredménye alapján a Kar és az Egyetem Doktori Tanácsa értékel.

Ha valaki könnyen szeretne doktori fokozatot szerezni, ne a BME-t válassza, itt a többi intézménnyel összevetve igencsak szigorúak a feltételek, szükség van többek között értékes, ún. indexelő adatbázisokban jegyzett folyóirat publikáció megjelentetésére is. Mindezekért cserébe a sok egyetemi tanárnak, a nemzetközi és céges kapcsolarendszernek, a jó infrastruktúrának köszönhetően a fokozat értéke, elismertsége is magasabb. Aki megszerzi a fokozatot, az bebizonyította, hogy képes analitikusan gondolkodni, a mérnöki problémákat matematikai megközelítéssel formalizálni, a szakirodalomban eligazodni, szükség esetén új kutatási eredményt előállítani és azt nemzetközi fórumon publikálni. Ezek a képességek alapvető fontosságúak azok számára, akik a felsőoktatásban vagy kutatóintézetben képzelik el a jövőjüket, de a vállalatok irányából is nagyon nagy az igény a PhD-val rendelkezők iránt.