ez itt az index

CrySyS Lab

A kutatócsoport tevékenysége:

A laboratórium fő kutatási tevékenysége jelenleg 3 témakör köré csoportosul:

  1. kiber-fizikai rendszerek biztonsága,
  2. gépi tanulással kapcsolatos biztonsági és adatvédelmi (privacy) kérdések,
  3. a biztonság és a privacy közgazdasági elemzése.

Az (1) területen ipari automatizálási és folyamatirányítási rendszerek biztonságával, modern járművek és intelligens közlekedési rendszerek biztonságával, valamint az Internet of Things (IoT) biztonságával foglalkozunk. Ezen rendszerek közös jellemzője, hogy bennük a kibertér felől érkező támadásoknak fizikai következményei lehetnek, ami anyagi károkkal, környezeti károkkal, esetleg emberélet elvesztésének kockázatával járnak, ezért a biztonság garantálása fontos feladat. A (2) területen azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a gépi tanulási módszereket biztonsággal és privacy-val kapcsolatos feladatok megoldására használni, illetve milyen biztonsági kockázatai vannak a gépi tanulásra épülő rendszereknek. Ezen belül kiemelt téma a federált tanulási algoritmusok biztonsága és az ellenséges bemenetek (adversarial examples) hatásának vizsgálata különböző gépi tanulási rendszerekben (pl. kártékony kód detekció). A (3) területen játékelméleti modelleket alkalmazunk a biztonsági és privacy problémák okának elemzésére, a különböző rendszerekben felmerülő ösztönző erők biztonságra gyakorolt hatásának vizsgálatára. A fentieken túl erős kompetenciával rendelkezünk az alkalmazott kriptográfia, a privacy-t erősítő technológiák, a kártékony programok elemzése, a reverse engineering, és az informatikai infrastruktúrák, hálózatok biztonságos üzemeltetése területén, beleértve az informatikai infrastruktúra automatizálás területét is.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

IoT eszközök, PLC-k, ipari eszközök, szerverek • PIRAMID ICS/SCADA security testbed

A közelmúlt projektjei:

PrOTectME (EIT Digital) • H2020 MELLODDY • H2020 SECREDAS • H2020 SETIT

Nemzetközi kapcsolatok:

NTNU, Trondheim, Norway • KU Leuven, Belgium • INRIA Rhones-Alpes, France • University of California, Irvine, CA • New York Institute of Technology

Vállalati partnerek:

Microsec Zrt. • Tresorit Kft. • Ukatemi Technologies Kft.

Szoftvertechnológia

A kutatócsoport tevékenysége:

Elosztott, nagy informatikai rendszerek modellezése, fejlesztési eszközeinek kutatása, fejlesztése és szoftver minőségi paramétereinek mérése, ellenőrzése. Immutable metamodellező és fordító keretrendszer kifejlesztése. Elosztott informatikai és Cloud rendszerek magasszintű kezelése egységes keretrendszerek segítségével. A szoftverminőséget támogató sokféle szabvány, modell, megközelítés jól definiált összehangolása, valamint a multimodelles (egyszerre több minőségi megközelítést alkalmazó) környezetben végzett szoftverfejlesztés sajátosságainak vizsgálata és a fejlesztés támogatása.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Superman szuperszámítógép • Batman szuperszámítógép

A közelmúlt projektjei:

IoTAC; Horizon 2020 • Urban Mobility KIC Covid19 call • VKE • EFOP

Vállalati partnerek:

TMMi Foundation • Smartesting Solutions& Services • Pressmen Kft. • Generali Biztosító Zrt. • Prolan Irányítástechikai Zrt.

Szoftver modellezés

A kutatócsoport tevékenysége:

Szöveges és grafikus szakterületi nyelvek létrehozása, metamodellezési és modellfeldolgozási módszerek és ezek validációja. Hatékony modell definíció és transzformáció. Többszintű metamodellezési keretrendszer (Dynamic Multi-Layer Algebra). A modellezésen alapuló szoftverfejlesztési módszertanok. Fordítóprogramok, gráftranszformációk készítése.

Eredmények:

A kutatócsoport az elmúlt években főként a többszintű metamodellezés témakörében kutatott. Ezen a területen korábban sok elképzelés született más kutatók által és nehézséget jelentett ezen elképzelések összehasonlítása. 2020. tavaszán a csoporttal egy olyan általános megközelítésen (Multi-Level Modeling Playground, MLMP) kezdtünk dolgozni, amely lehetővé teszi a meglévő megoldások emulációját, sőt kombinálását is egyetlen rendszeren belül. A rendszer jelenleg kísérleti fázisban működik, a kutatók nagy érdeklődéssel fordulnak felé. A módszer publikálása folyamatban van a tématerület egyik legnívósabb folyóiratában.

A közelmúlt projektjei:

EFOP

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Agder

Alkalmazott informatika

A kutatócsoport tevékenysége:

Az Alkalmazott Informatika csoport kutatási területei közé tartozik a szoftverfejlesztési módszerek kutatása, a hatékony és karbantartható fejlesztési technikák, valamint a tesztelés is. További kutatási terület a skálázódó szoftver architektúrák és környezetek, valamint az alkalmazott mesterséges intelligencia, gépi tanulás és big data, valamint üzleti intelligencia megoldások. Ezen témát egészíti ki az okos adatgyűjtés területe, mely kiemelkedően fontos nagy méretű rendszerek tervezése és megvalósítása esetén.

Eredmények:

TODO

A közelmúlt projektjei:

MI Nemzeti Labor • Autonóm Nemzeti Labor • TKP

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Dresden • University of Helsinki

Vállalati partnerek:

Sagemcom • Nokia

Vállalatirányítási informatika

A kutatócsoport tevékenysége:

Standard integrált vállalatirányítási rendszerek – rendszerek architektúrájának (SOA architektúra, mikroszolgáltatások, felhő-alapú vállalatirányítási rendszerek), működési algoritmusainak (termeléstervezés és ütemezés, kereslet előrejelzés, ellátás), üzleti entitások struktúrájának (séma illesztés, szemantikus adattárak), működési folyamatainak (vállalati és gyártási folyamatok modellezése, szimulációja és optimalizálása) és kapcsolódó ipari IT megoldások (IPAR 4.0, IIoT) kutatása.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

SAP R/3 rendszer és szerver • SAP Business One rendszer • QAD Enterprise vállalati rendszer • ABAS ERP

A közelmúlt projektjei:

FIKP

Kognitív informatika

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport célja a viselhető fiziológiai mérőműszerekre támaszkodó, leginkább a tanulási képességet monitorozó és hatékonyabbá tevő eljárások kidolgozása. Virtual és augmented reallity alkalmazások kutatása és implementálása, többek között ipari területeken.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Google Pixel eszközök • DayDream VR • Samsung Gear VR eszközök, kontrollerek • Mobil EEG (eMotive) • Hololens

Nemzetközi kapcsolatok:

Stanford University

Vállalati partnerek:

Audi • Zeneakadémia

Algoritmuselmélet

A kutatócsoport tevékenysége:

Kombinatorikus algoritmusok. Klasszikus és kvantumalgoritmusok, bonyolultságelméleti és paraméteres bonyolultságos megközelítések. Ezen belül pl. társadalmi választások, fair hozzárendelések, stabil és népszerű párosítások, hálózatok megbízhatóságának vizsgálata kombinatorikus és játékelméleti módszerekkel. Különböző kvantumos megközelítések (algoritmus, QUBO, kvantumbolyongás) vizsgálata. Logikai és deklaratív programozás.

Eredmények:

Számos eredményünk született a fair hozzárendelés területén: többek között bizonyítottuk, hogy 3 ágens esetén az irigység-mentes allokáció keresése NP-teljes feladat (ezzel egy 5 évig nyitott kérdést megválaszolva), ugyanakkor arányos allokáció keresése polinom idejű algoritmussal megoldható; ez utóbbi kérdést általános számú ágens esetén is körbejártuk, feltérképeztük annak paraméteres bonyolultságát és approximálhatóságát. Vizsgáltuk a stabil párosítás probléma sok-paraméteres bonyolultságát abban az esetben, ahol bizonyos ágensek fedését írhatjuk elő: öt vizsgált paraméter minden kombinációjára sikerült a probléma bonyolultságát meghatározni. Foglalkoztunk még a népszerű fenyvesek problémájával is, hatékony egzakt és közelítő algoritmusok megadása mellett számos nehézségi eredményt is bizonyítottunk.

Bizonyítottunk egy olyan új eredményt, aminek segítségével a hálózatok megbízhatóságának játékelméleti eszközökkel való mérésére vonatkozó korábban ismert, matroidelméleti módszereket sikerült a greedoidoknak egy, a matroidoknál bővebb osztályára kiterjeszteni.

Kvantumalgoritmusok körében vizsgáltuk a Fourier-transzformáció alkalmazásanak határait bizonyos algebrai feladatokra. Foglalkoztunk a kvantumalgoritmusok egy fajta használatával a gépi tanulásban, megmutatva, hogy egy mások által javasolt módszer nem sok előnyt ad a klasszikus eljárásokhoz képest. Vizsgáljuk, hogyan lehet klasszikus problémákat a D-Wave (korábbi) kvantumszámítógépébe beágyazni, az ott használt QUBO (quantum unconstrained binary optimization) feladatra átfordítani.

A közelmúlt projektjei:

OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Hamburg University of Technology • University of Tübingen • Université Paris Diderot – Paris, Centre for Quantum Technologies • University of Singapore

Kritikus rendszerek – ftsrg

A kutatócsoport tevékenysége:

Fő területünk a kritikus informatikai rendszerek, folyamatok és platformok szolgáltatásbiztonságra tervezése, ideértve a kiberfizikai és informatikai infrastruktúrákat, alkalmazásokat. Alapvető metodikánk a modellalapú tervezés, analízis és helyességbizonyítás.

Eredmények:

A közelmúlt projektjei:

EU Digital: EDGE-Skills • EU Digital: SME4DD • EIT Digital: ProtectME • ITEA4 EUREKA: OpenSCALING • H2020 RISE: ADVANCE • VKE: Prolan • MTA Lendület

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Firenze • Univ. Of Coimbra • NASA JPL • McGill University • Linköping University

Vállalati partnerek:

thyssenkrupp • Ericsson • IncQuery Labs • Knorr-Bremse • Prolan