ez itt az index

Orvosi informatika

A kutatócsoport tevékenysége:

A csoport célja magas színvonalú interdiszciplináris elméleti és gyakorlati kutatások folytatása, valamint alkalmazási lehetőségek keresése és kialakítása, amelyek mérnöki, ill. orvosbiológiai tudományokra egyaránt építenek. Az orvosi informatika eredményei rendkívül széles területén alkalmazhatók. A csoport e sokrétű igényeket kielégítő témákkal foglalkozik a BSc és az MSc képzésben résztvevő hallgatók bevonásával.

Az Orvosi Informatika csoport az alábbi szakterületekhez kapcsolódó tevékenységeket, kutatásokat folytat:

A Csoport hagyományosan jó kapcsolatot tart fenn mind az orvosi, mind a mérnöki szakma jeles képviselőivel, kiváló központjaival. Együttműködünk kórházakkal, cégekkel és más egyetemekkel, kutatóintézetekkel. Nyitottak vagyunk érdeklődő hallgatók és partnerek felé egyaránt.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Aurora elektromágneses követő rendszer

A közelmúlt projektjei:

H2020-MSCA-RISE • OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Canterbury • University of Liege • Furtwangen University • Monash University • University of Otago

Vállalati partnerek:

SOTE Orális Diagnosztikai Tsz., Nukleáris Medicina Tsz., Transzlációs Medicina Tsz., Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika • SZTE • DE • Mediso Kft. • CROmed Kft. • Kinepict Kft. • Evopro Innovation Kft. • Heitec Hungary Kft. • SafePay Systems Kft.

Beszédkommunikáció és Intelligens Interakciók

A kutatócsoport tevékenysége:

Laborcsoportunk “régi motoros”, jelen vagyunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén a kezdetektől fogva. Fő kompetenciáink a magyar nyelvű beszédbeszédkommunikáció és beszédtechnológia, ember-gép, ember-robot interfészek, kisegítő interfészek vak-, látás- és beszédsérült felhasználóknak, továbbá az általános statisztikai és modern gépi tanuló algoritmusok. Nagy hangsúlyt fektetünk a deep learning kutatásra és oktatásra. Számos hazai és nemzetközi projektben szereztünk tapasztalatot a szélesebben vett infokommunikáció alkalmazási területein (ügyfélszolgálat automatizálás, önvezető autók, stb.). Technológiáinkat több évtizede alkalmazzák a gyakorlatban a fenti területeken.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

GPU szerverek

A közelmúlt projektjei:

OTKA • CELSA

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Novi Sad, Serbia • University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia • diap Research Institute, Martigny, Switzerland • Université Pierre et Marie Curie, Paris, France • Langevin Institute, ESPCI-ParisTech, Paris, France • Tianjin University, Tianjin, China • University of Cologne, Cologne, Germany • Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Santander, Colombia • UPC Barcelona, Barcelona, Spain • National University of Defense Technology, Changsha, China • AGH University of Science and Technology, Department of Measurement and Electronics • University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Macedonia • Università della Campania Luigi Vanvitelli and IIASS • Université Grenoble Alpes • Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Santander, Colombia

Vállalati partnerek:

ELTE • SOTE • ELKH • Kórházak • Idomsoft • IT.DOT Kft • OTP • Microsoft Mo. Kft. • Auxiliis Pharma Kft. • SCI Hálózat zRt.

Mesterséges intelligencia

A kutatócsoport tevékenysége:

Kutatásaink átfogják a mesterséges intelligencia (MI) teljes spektrumát, szervesen kapcsolódva csoportunk több évtizedes kari szerepvállalásához az MI általános oktatásában, amely napjainkban már BProf, BSc, MSc és doktori képzésekben is jelen van. A kutatócsoporton belüli munkacsoportjaink a Digitális bölcsészet, a Képfeldolgozás és multimodális diagnosztika, a Kooperatív intelligencia, és a Számítógépes orvosbiológia (Computational Biomedicine, ComBine) munkacsoportok. A Digitális bölcsészet a természetesnyelv-feldolgozásán át szemantikus technológiákat vizsgálja. A Képfeldolgozás és multimodális diagnosztika klasszikus képfeldolgozási és információs fúziós módszerek és új mesterséges intelligencia alapú módszerek integrációját vizsgálja. A Kooperatív intelligencia kutatások a federált tanulás, a szenzorhálózatok, autonóm járművek, a multiágens rendszerek és az elosztott számítási módszereket vizsgálják. A ComBine munkacsoport pedig bioinformatikai, kemoinformatikai és egészségügyi problémákra fejleszt mesterséges intelligencia módszereket, különös tekintettel adat- és tudásfúzióra, rendszerszemléletű adatelemzésre, és oksági kutatásokra.

Eredmények:

A mesterséges intelligencia fejlődésének, határterületeinek, interdiszciplináris jellegének és etikai, társadalmi dimenzióinak az oktatásához elindítottunk egy Mesterséges általános intelligencia tantárgyat. A mesterséges intelligencia emberközpontú oktatásának kialakítását egy új Emberközpontú Mesterséges intelligencia MSc program megalkotásával is segítjük egy EU-s nemzetközi projekt keretében. Elindítottuk és már harmadi alkalommal rendeztük meg a kari Mesterséges intelligencia és gépi tanulás tanulmányi versenyt. Kutatásainkban a biomarker kutatást segítő bayesi rendszerszemléletű elemzést több projektben is sikerrel alkalmazzuk (UKB1602, TRAJECTOME, OTKA119866, OTKA139330). A statisztikai genetikai kutatásaink mellett egyre nagy hangsúlyt kap a kemoninformatika és a gyógyszerkutatás mesterséges intelligenciával történő segítése, amelyet hazai és nemzetközi projektekben való részvétel is erősít (Richter témapályázat, MELLODDY). A tanszéki intelligens képfeldolgozási és multimodális adatfúziós kutatásokat is sikerült új projektekben lendületbe hozni, hasonlóan több együttműködésben is vizsgáljuk a modern mesterséges intelligencia eszközök felhasználását a természetesnyelv-feldolgozásban.

A közelmúlt projektjei:

H2020/IMI2, MELLODDY • EUREKA, iCare4NextGen • OTKA K139330

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Minnesota • K.U.Leuven

Vállalati partnerek:

SOTE • Richter • Dealogic • Abylon Kft. • E-Group • Continental

Számítógépes grafika és gépi látás

A kutatócsoport tevékenysége:

A számítógépes grafika csoport elsősorban valósidejű GPU-n futó fotorealisztikus képszintézissel, off-line CPU alapú globális illuminációval, nem-fotorealisztikus/művészi képalkotás szimulációjával, orvosi/fizikai/műszaki rendszerek szimulációjával és vizualizációjával, képfeldolgozással, gépi látással, és tomográfiás rekonstrukcióval foglalkozik.

Eredmények:

Korábbi hallgatóink olyan helyekre kerültek szakmai vezetői beosztásba, mint pl. Intel, Google, Amazon, Weta Digital, Industrial Light&Magic, Disney, DreamWorks, stb. Áfra Attila, korábbi doktoranduszunk és jelenleg az Intel kutatója idén Technikai Oscar díjat nyert, ami a számítógépes grafika gyakorlati alkalmazásának legmagasabb szintű kitüntetése.

Speciális infrastruktúra:

GPU szerver • Rekonstrukciós szerver • GPU munkaállomás

A közelmúlt projektjei:

VKSZ • VEKOP • VKE • OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Universidad de Girona • Cseh Műszaki Egyetem • Auckland University of Tech. • Pompeu Fabra University • NMI Reutlingen • Griffith University • Universitat Wien

Vállalati partnerek:

Mediso

Kognitív informatika

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport célja a viselhető fiziológiai mérőműszerekre támaszkodó, leginkább a tanulási képességet monitorozó és hatékonyabbá tevő eljárások kidolgozása. Virtual és augmented reallity alkalmazások kutatása és implementálása, többek között ipari területeken.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Google Pixel eszközök • DayDream VR • Samsung Gear VR eszközök, kontrollerek • Mobil EEG (eMotive) • Hololens

Nemzetközi kapcsolatok:

Stanford University

Vállalati partnerek:

Audi • Zeneakadémia