ez itt az index

Nanotechnológia, szenzorika

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport tradicionálisan elektrokémiai és optikai elvű kémiai, ill. bioérzékelők és a vonatkozó mintakezelő rendszerek kutatás-fejlesztésével foglalkozik. Az utóbbi években a súlypont eltolódott az optikai, plazmonius érzékelők fejlesztése irányába, ami nanoszerkezetek és nanokompozitok fejlesztését és vizsgálatát (nanometrológia) teszi szükségessé. A mintakezelő rendszerek terén a fő irány a polimer alapú mikrofluidikai rendszerek fejlesztése.

Eredmények:

Nemzetközi együttműködés keretein belül (CEITEC, Brno) kifejlesztettünk egy arany nanorészecske-epoxy alapú plazmonikus nanokompozitot, amit sikeresen alkalmaztunk lokalizált felületi plazmonrezonanciát használó bioérzékelőként, nukleotid érzékelési céllal. A nanokompozitot sikeresen teszteltük felület-erősített Raman-spektroszkópiás hordozóként is, amivel a (Wigner FK-val együttműködésben) rövidesen COVID RNS kimutatásra irányuló teszteket is fogunk végezni.

Speciális infrastruktúra:

Veeco diInnova Atomerő mikroszkóp • Felületi plazmon rezonancia képalkotó berendezés • Avantes Avaspec 2048-4DT spektrofotométer, 3 fényforrással (UV, VIS, NIR) + Avantes IR spektrométer és fényforrás • Voltalab PGZ 301 és Voltalab PST50 potenciosztátok • Objet Eden 250 Inkjet Polyjet típusú 3D nyomtató • Diener Pico kisnyomású plazmakamra • Polimer megmunkálási munkaállomás (spin coater, vákuumkamra, laminár boksz, kemence stb.)

A közelmúlt projektjei:

DAAD német-magyar bilaterális projekt • FIKP

Nemzetközi kapcsolatok:

Brno University of Technology • University of Bologna • Teesside University

Vállalati partnerek:

77 Elektronika Kft. • Femtonics Kft. • Shopguard Kft. • Oncotherm Kft

Elektronikai megbízhatóság, hibaanalitika

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport elektronikai termékek, alkatrészek minőségi, megbízhatósági problémáival, valamint fizikai meghibásodási mechanizmusaival foglalkozik. A kutatócsoport erőssége, hogy munkatársai interdiszciplináris ismereteket igénylő, erős elektronikai gyártástechnológiai alappal rendelkeznek, valamint olyan témák kutatásaival foglalkoznak, amelyek hosszú távon meghatározzák az ipari érdeklődést. A kutatócsoport által elért eredmények közvetlenül hasznosulnak az elektronikai gyártóipar gyakorlatában.

Eredmények:

Az elektronikai termékek megbízhatóságával kapcsolatos kutatások folyamatosan a gyártóipar fókuszában vannak. A kutatócsoport a termékek működése során, hosszabb távon jelentkező hibamechanizmusok (pl. elektrokémiai migráció, whiskerképződés) megértése terén ért el eredményeket, továbbá a termékek analízise során alkalmazott anyagtudományi módszereket fejlesztette.

Speciális infrastruktúra:

FEI Inspect S50 pásztázó elektronmikroszkóp • SONIX HS1000 pásztázó akusztikus mikroszkóp • Bruker Tensor II infravörös spektroszkóp • Spectro Midex M röntgenfluoreszcens spektrométer • Dage XD6600 röntgenmikroszkóp • Espec és Weiss klímakamrák • Coherent AVIA 355 lézeres mikromegmunkáló • Epilog Mini 30W lézeres mikromegmunkáló • Voltalab PGZ301 dinamikus EIS és voltaméter

A közelmúlt projektjei:

OTKA pályázatok

Nemzetközi kapcsolatok:

Technical University of Denmark • Southwest Petroleum University • King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Vállalati partnerek:

METALLOGLOBUS FÉMÖNTŐ KFT. • EFI • MFA

Elektronikai kötéstechnológiák és hordozók

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport fő tevékenységei az új típusú kompozit és mikro-ötvözős forraszanyagok fejlesztése, forrasztási paramétereik optimalizálása, valamint megbízhatóságuk feltérképezése (úgy mint elektrokémiai migráció, ón pestis és whisker jelenségek). Továbbá a viselhető és lebomló elektronikákhoz szükséges lebomló áramköri hordozók kutatása.

Eredmények:

VPS kemencék fizikai működésének feltérképezése a gőz tér és a hőmérséklet eloszlás méréstechnikájával és numerikus szimulációjával.

Speciális infrastruktúra:

ASCON vacuum VPS

A közelmúlt projektjei:

MECA (Erasmus+) • METIS (Erasmus+) • OTKA pályázatok

Nemzetközi kapcsolatok:

CVUT • Lukasievicz Network • University Sain Malaysia

Vállalati partnerek:

Robert Bosch • MFA

Elektronikai rendszerek termikus és megbízhatósági kérdései

A kutatócsoport tevékenysége:

Tokozott félvezető eszközök, modulok és rendszerek termikus tulajdonságainak mérése, modellezése, szimulációja, új integrált hűtési megoldások fejlesztése és vizsgálata, tokozott félvezető eszközök megbízhatósági vizsgálatai a termikus tranziens mérés és struktúra függvény analízis módszerével.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

T3Ster (classic) termikus tranziens teszter • T3Ster műszerhez HV booster • TeraLED kiegészítő műszer a T3Ster műszerhez kombinált termikus és radiometriai/fotometriai LED mérésekhez, 30 cm-es integráló gömbbel (Pletier-elemes hideg lemezzel) • TeraLED kiegészítő műszer a T3Ster műszerhez kombinált termikus és radiometriai/fotometriai LED mérésekhez, 50 cm-es integráló gömbbel (Pletier elemes és folyadékos hideg lemezzel) • Julabo termosztát • WEISS klímakamra (1-2m3)

A közelmúlt projektjei:

NKFIH K_20 135224 újszerű megoldások chiplet alapú System-on-Package eszközök termikus problémáira • OTKA 109232 Integrált termikus menedzsment System-on-Package eszközökben • AI-TWILIGHT H2020 ECSEL • Delphi4LED H2020 ECSEL

Nemzetközi kapcsolatok:

TU Chemnitz • Thales Research

Vállalati partnerek:

Mentor, UK • Infineon • HungaroLux Light Kft

Szilárdtest világítástechnika

A kutatócsoport tevékenysége:

LED-es világítótestek, OLED eszközök, CoB kialakítású LED-ek multi-domain (együttes elektromos, optikai és termikus) mérése, modellezése és szimulációja, beleértve a LED-ek öregedésének a vizsgálatát is. Kutatások Lighting 4.0 számára.

Eredmények:

A Signify vezette Delphi4LED konzorcium tagjaival közösen egy Ipar 4.0-szerű munkafolyamatot dolgoztunk ki LED-es világítótestek teljesen számítógépesített tervezésére, lényegében szükségtelenné téve a világítótestek fizikai prototípusainak elkészítését. A munkafolyamat alapját a LED-ek, LED modulok ún. multi-domain digitális ikrei alkotják, amelyek felhasználásával készülnek el a LED-es világítótestek egy adott alkalmazási szcenáriónak megfelelő virtuális prototípúsai. Ezeket felhasználva, számítógépi szimulációval határzohatók meg a legfontosabb üzemi paraméterek, szükségtelenné téve a világítótestek fizikai prototípusainak elkészítését.

Speciális infrastruktúra:

T3Ster teszterek és kiegészítők • TeraLED műszerek • Instrument Systems CAS 140 spektroradiométer • Ocean Optics H2000+ spektroradiométer • LED öregítőkamra • WEISS klímakamra • Julabo termosztát

A közelmúlt projektjei:

AI-TWILIGHT H2020 ECSEL • Delphi4LED H2020 ECSEL • NKFIH K 128315 – LED öregedés új vizsgálati módszerei

Nemzetközi kapcsolatok:

ITRI Taiwan • NIST USA • Photometric Solutions / CIE Div2 • Instrument Systems / CIE Div2 • Signify • PI-Lighting • TU Eindhoven

Vállalati partnerek:

Osram OptoSemi • HungaroLux Light Kft • GE Lighting Hungary

Napelemek, nano- és mikroelektronika

A kutatócsoport tevékenysége:

Félvezetők fizikája és technológiája, félvezető alapú elektronikus eszközök, ezen belül napelemek, érzékelők, termikus elektromos aktív eszközök megvalósítása, modellezése, méréstechnikájának fejlesztése. Napelemcellák és modulok modellezése, koncentrátoros napelemek integrált hűtése, Si-perovszkit tandem napelemszerkezetek vizsgálata.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Tisztatéri laboratórium (Class 6, kétoldalas litográfia, nagy tisztaságú hőkezelés 1350 °C-ig, gyorshőkezelés, kémiai megmunkáló állomás, stb.) + kültérben wafer darabolás, beültetés, huzalkötés • Rétegleválasztó berendezések (katódporlasztás, vákuumgőzölés) • Elektronmikroszkóp/elektronsugaras litográfia • Félvezetőtechnológiaminősítő mérések berendezései • Emissziós mikroszkóp • Rezgőkondenzátoros potenciál-/ felületi fotofeszültség térképezés • Napelemes méréstechnika (napszimulátor, elektromos mérőberendezések)

A közelmúlt projektjei:

NKFI/OTKA pályázatok

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Oulu • Technische Hochschule Ulm • TU Tallin

Vállalati partnerek:

Semilab Zrt

Chipméretű laboratóriumok

A kutatócsoport tevékenysége:

A chipméretű laboratóriumok kutatócsoport több, részben átfedő kutatási területet ölel fel. A területek átfedő része az ún. áramlásos kémia (flow chemistry), ami a hagyományos (batch, volumetric, térfogati, lombikos) kémiával szemben folyamat alapú, jobban automatizálható és skálázható.

Tevékenység:

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Spinsplit spFlow áramlásos kémiai rendszer • Spinsplit spinCube nanoszálképző berendezés • CraftUnique CraftBot FDM 3D nyomtató • Prusa i3 MK3S FDM 3D nyomtató • Prusa SL1 SLA 3D nyomtató

A közelmúlt projektjei:

EURIIDICE • CELSA21 • CPS4EU • DigiFED • OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Taltech University • University of Ljulblajna • Babes-Bolyai University • University of South-Eastern Norway

Vállalati partnerek:

Spinsplit