ez itt az index

Radar és távérzékelés

A kutatócsoport tevékenysége:

Mikrohullámú aktív és passzív távérzékelés

Smart antennarendszerek

Szenzorfúzió

Kisműholdak és földi állomások

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Rohde & Schwarz ZNA Vector Network Analyzer 10 MHz to 43.5 GHz • Rhode&Schwarz Vector Signal generator SMBV100B • Rhode&Schwarz Signal Analyzer FSV • Agilent Vector Signal generator E4438C • Agilent S Parameter Network Analyzer 8753ES • Rhode&Schwarz Spectrum Analyzer FSH3 • Oszcilloszkópok

A közelmúlt projektjei:

Piaci KFI

Vállalati partnerek:

MH Modernizációs Intézet • NKE • ATOMKI • Hungarocontrol Zrt. • WIGNER • BHE Kft. • metALCOM ZRt. • Pro Patria Electronics Kft. • Tungsram Operations Kft. • MVM Paks II. Zrt.

Számítógépes grafika és gépi látás

A kutatócsoport tevékenysége:

A számítógépes grafika csoport elsősorban valósidejű GPU-n futó fotorealisztikus képszintézissel, off-line CPU alapú globális illuminációval, nem-fotorealisztikus/művészi képalkotás szimulációjával, orvosi/fizikai/műszaki rendszerek szimulációjával és vizualizációjával, képfeldolgozással, gépi látással, és tomográfiás rekonstrukcióval foglalkozik.

Eredmények:

Korábbi hallgatóink olyan helyekre kerültek szakmai vezetői beosztásba, mint pl. Intel, Google, Amazon, Weta Digital, Industrial Light&Magic, Disney, DreamWorks, stb. Áfra Attila, korábbi doktoranduszunk és jelenleg az Intel kutatója idén Technikai Oscar díjat nyert, ami a számítógépes grafika gyakorlati alkalmazásának legmagasabb szintű kitüntetése.

Speciális infrastruktúra:

GPU szerver • Rekonstrukciós szerver • GPU munkaállomás

A közelmúlt projektjei:

VKSZ • VEKOP • VKE • OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Universidad de Girona • Cseh Műszaki Egyetem • Auckland University of Tech. • Pompeu Fabra University • NMI Reutlingen • Griffith University • Universitat Wien

Vállalati partnerek:

Mediso

3D geometriai modellezés

A kutatócsoport tevékenysége:

Komplex 3D-s geometriai objektumok digitális reprezentálása (ponthalmazok, háromszöghálók, görbék és görbehálózatok, parametrikus és implicit felületek, tömör testek), vonatkozó matematikai algoritmusok és alkalmazások.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

FormLabs 3D printer

A közelmúlt projektjei:

OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Shizuoka University

Vállalati partnerek:

Boulder Graphics LLC • Shapr3D • FormLabs

Digitális jelfeldolgozás

A kutatócsoport tevékenysége:

Célunk kezdettől fogva az, hogy a korszerű jelfeldolgozási ismeretek mellett magas szintű méréstechnikai, elektronikai ismeretek álljanak rendelkezésre. Laboratóriumunk specialitása a digitális jelfeldolgozás akusztikai alkalmazásainak kutatása. Az első tudományos témák között szerepelt az aktív zajcsökkentés, amelyhez hamarosan a hangszintézis és az audio jelfeldolgozás is csatlakozott. A téma művelését segíti vibroakusztikai szenzorokat és egyéb műszereket is magába foglaló, egyre bővülő eszközparkunk.

További témakörként megemlítendő a frekveciatartománybeli rendszeridentifikáció és az ehhez kapcsolódó paraméterbecslés, illetve lineáris és nemlineáris indentifikációs feladatok megoldása. Komplex alapsávi jelfeldolgozáshoz kapcsolódó kutatásokat folytatunk vezetéknélküli rendszerekben, elsősorban 5G modulációk, csatornabecslés és paraméterbecslés témakörökben.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Agilent E5061B hálózatanalizátor • Analog Devices jelfeldolgozó kártyák, fejlesztőrendszerek • Brüel & Kjaer vibroakusztikai mérőeszközök

A közelmúlt projektjei:

Biztonságtudományi és technológiai kompetencia központ • EFOP

Nemzetközi kapcsolatok:

Karlsruhe Institute of Technology • Aalto University • KU Leuven

Vállalati partnerek:

Ericsson • ProDSP Zrt. • Thyssenkrupp Components Kft. • Knorr-Bremse • Óbudai Egyetem

Akusztika

A kutatócsoport tevékenysége:

Az Akusztikai és Stúdiótechnikai laboratóriumban elsősorban hang- és rezgésterjedés mérésével, modellezésével, előrebecslésével foglalkozunk számos alkalmazási területen. A laboratórium kutatási profilját a rezgésakusztika, numerikus módszerek, virtuális akusztika, pszichoakusztika, hangszerakusztika és áramlásakusztika témakörök alkotják. Ezeken a területeken mind elméleti, mind a gyakorlatban közvetlenül is alkalmazható eredményeket tudunk felmutatni.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Gyorsulásmérők, mikrofonok, erőmérő kalapácsok, kalibrátorok • 48-csatornás mikrofontömb adatgyűjtővel • Félszabad hangterű mérőszoba

A közelmúlt projektjei:

H2020 ANIMA • Bolyai • ÚNKP

Nemzetközi kapcsolatok:

TU Rostock • Fraunhofer IBP

Vállalati partnerek:

Robert Bosch Kft.

Mikrohullámú és optikai távközlő rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

Többantennás technikák hullámterjedési, rendszertechnikai és fizikai rétegbeli aspektusai. Masszív MIMO rendszerek vizsgálata. Kognitív rádió, opportunisztikus spektrumhasználat modulációs eljárásai, jelfeldolgozási kérdései, szoftverrádiós alkalmazások. Rádiós eszközök elektromágneses térszámítási modelljeinek validálása. Műholdas kommunikáció modulációs, kódolási és szinkronizálási kérdései. DRM30 és UHF-sávi DVB lefedettség-optimalizálás.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

AWR Microwave Office • DRM Content Server • VNA 40GHz / 4GHz (HP) • VSA 3.5GHz, 7GHz (R&S FSIQ) • EMI mérővevő (R&S ESCS) • Spektrumanalizátorok 7 GHz-ig • SDR-ek (USRP X310 2 db, PlutoSDR ~10 db, USRP2 4 db, USRP 2 db) • Kommunikációs analizátorok (R&S CMU, EFA, DVG, DVMD, …) • Műsorszóró adók (DVB-T, FM, DAB) • Oszcilloszkópok, jelgenerátorok • DWDM szekrény • Optikai alapműszerek

A közelmúlt projektjei:

ESA, Alphasat • EFOP

Nemzetközi kapcsolatok:

Joanneum Research, Ausztria

Vállalati partnerek:

Ericsson Hungary • SZOMEL Kft.