ez itt az index

Sztochasztikus rendszerek és adatmodellezés

A kutatócsoport tevékenysége:

Informatikai rendszerek és kommunikációs hálózatok modellezése sztochasztikus folyamatokkal, elsősorban Markov láncokkal, folyadékmodellekkel, hozammodellekkel, illetve mean-field modellekkel. Nagy méretű, szabályos struktúrával rendelkező Markov láncok hatékony numerikus megoldása. Nagy eltérések elmélete. Numerikus inverz Laplace transzformáció. Adatok modellezése fázis típusú folyamatok illesztésével, Markovi érkezési folyamatokkal. Főbb alkalmazási területek (ipari tapasztalattal): távközlési rendszerek teljesítmény analízise, hatékony útvonalválasztás szenzor hálózatokban, pénzügyi és IoT adatsorok modellezése, anomáliadetekció.

Eredmények:

A közelmúlt projektjei:

OKTA • MILAB • MTA TKI (Informatikai rendszerek kutatócsoport)

Nemzetközi kapcsolatok:

TU Dortmund • Universita di Torino • University of Antwerp

Vállalati partnerek:

Nokia – Bell Labs • Ericsson

Kvantumkommunikáció és informatika

A kutatócsoport tevékenysége:

Kvantumkommunikációs megoldások: kvantum kulcsmegosztó rendszerek – vezetékes és műholdas. Kvantumcsatornák modellezése, közeghozzáférési megoldások. Kvantumhálózatok (internet) skálázhatósági kérdései. Városi, nemzeti és határokon átnyúló kvantumos kulcsmegosztó rendszerek fejlesztése az EU törekvések keretein belül. Klasszikus optikai hálózatok alkalmazása kvantuminformáció átvitelére. Klasszikusan nagy számításigényű problémák megoldása kvantuminfomatikai elveken. Kvantumszámítógépek programozása módszerei. Kvantumos véletlenszámgenerálás megoldások fejlesztése.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

QKD berendezés • QRNG berendezés

A közelmúlt projektjei:

Hunqutech • Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium

Nemzetközi kapcsolatok:

Univ. Of Southampton • Florida International University • Austrian Academy of Sciences • University of Ljubljana • University of Aveiro

Vállalati partnerek:

ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont • ELTE TTK és IK • Ericsson • BHE Bonn Hungary

Intelligens közlekedési rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

Kutatócsoportunk küldetésének tekinti a hálózati technológiák terén hagyományosnak mondható erősségeink és a mesterséges intelligencia témakörében kialakított új kompetenciáink együttes alkalmazását az okos városok kutatásában és fejlesztésében. Fő szaktA kutatócsoport tevékenysége:erületeink: gépi tanulási és adatelemzési módszerek alkalmazása az okos és automatizált városok vizsgálatában, V2X-kommunikáció és intelligens közlekedési rendszerek. A csoport jelentős európai és nemzeti kutatási projektekben, valamint hazai ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési projektekben vesz részt.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Commsignia RS2/OB2

A közelmúlt projektjei:

VKE

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Babylon • Victoria University of Wellington, New Zealand • University of Cauca, Colombia • University of Donja Gorica • Technical University of Kosice, Slovakia • Raytheon BBN Technologies, University of Iowa • Universite libre de Bruxelles

Vállalati partnerek:

Commsignia • T-Systems • RacioNet Zrt • Gamax Kft • Nokia Bell Labs • Ericsson • Utiber

Hálózati technológiák

A kutatócsoport tevékenysége:

Főbb kutatási területek:

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

CISCO CCNP eszközök (routerek, switchek) • 2 db ATM kapcsoló • Protocol analyzer • Huawei router

A közelmúlt projektjei:

OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Beijing Jiaotong University • Trento University • Hanoi University of Technology • University of Sheffield • NAIST, Japan • IIJ Innovation Institute, Japan

Vállalati partnerek:

Nokia

HSNLab – Szenzorhálózatok és IoT

A kutatócsoport tevékenysége:

Szenzorok és szenzorhálózatok kommunikációjának optimalizációja, energiahatékonyságának növelése. Crowdsensing megoldások. Tárgyak internete (IoT) – kommunikációs technológiák (LoRa, NBIoT, 5G), alkalmazási lehetőségek az okos városokban, ipar 4.0-ban, mezőgazdaságban, környezetvédelemben. Felhő robotika.

Eredmények:

ARIAC – NIST által szervezett nemzetközi robotika verseny helyezések, 2020-ban fődíj

Speciális infrastruktúra:

5G hálózati infrastruktúra, DOT és modemek • UR3 robotkarok • HEBI robot szervók • Prototípus készítő berendezések (Forrasztó állmás, 3D nyomtató, tesztelő berendezések) • Drónok

A közelmúlt projektjei:

5GSMART H2020 • 5G VKE Smart Campus Ericcson-BME

Nemzetközi kapcsolatok:

Gdansk Univ. of Technology, Poland • Plovdiv University, Bulgaria • Univ. Of Limerick, Ireland • Univ. degli Studi di Salerno, Italy • HES-SO Valais-Wallis, Switzerland • Univ. Coimbra, Portugal • Infinera, Portugal

Vállalati partnerek:

Ericcson

HSNLab – Hálózatszoftverizálás és felhő alapú rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

A jövő hálózati alkalmazásai alapvetően új elvárásokat támasztanak a szolgáltatások alatt működő hálózatokkal és felhő rendszerekkel szemben. Például a ma még csak vízióként létező “Taktilis Internet” szolgáltatások, a kiterjesztett valóság alkalmazások különböző fajtái (AR/VR/MR), távműtétek, járművek távoli, összehangolt kontrollja vagy az Industry 4.0 gyártósorok távoli vezérlése extrém alacsony (akár 1ms alatti) késleltetést igényelnek ultra nagy megbízhatóság mellett. Ehhez jóval több intelligenciát, automatizálást és adaptivitást kell bevezetni a hálózat különböző szintjein és működési síkjain, továbbá a hálózatok és felhő/peremfelhő (cloud/edge) rendszerek szoros integrációjára van szükség, ami alapvető követelmény az 5G és azon túli rendszerek sikeréhez. Célunk egy olyan kutatócsoport felállítása az Ericsson és az MTA támogatásával, amely képes ennek az új hálózati architektúrának a megvalósítására a hálózat szoftverizálásával.

A kutatómunka az alábbi négy hosszútávú cél mentén történik:

Eredmények:

Többek között:

Speciális infrastruktúra:

Blade szerverek • SDN switch-ek • Nagysebességű hálózati kártyák

A közelmúlt projektjei:

Lendület • OTKA • Magyar-osztrák nemzetközi kutatási témapályázat • Magyar-indiai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat

Nemzetközi kapcsolatok:

Sant’Anna School of Advanced Studies (SSSA) • University of Vienna • University Carlos III of Madrid • KTH Royal Institute of Technology • Queen Mary University • University College London • Technological University Dublin • Indian Institute of Technology

Vállalati partnerek:

Ericsson • Lillyneir

HSNLab – Jövő Internet

A kutatócsoport tevékenysége:

A lendület pályázat az Internet megbízható működéséhez szükséges teljesen automatikus hiba-felderítő és javító mechanizmusok kutatásáról szólt. Olyan hálózati megoldásokat dolgoztunk ki, amelyek a jelenleginél rugalmasabb és magasabb szintű szolgáltatásokat tudnak nyújtani.

Eredmények:

Több nemzetközi díjat nyertünk, mint Google Faculty Award, konferenciák legjobb cikk díjai. Eredményeinkben távközléshez köthető aktuális műszaki problémákra javaslunk egyszerre elméleti és gyakorlati megoldásokat. Ezek erőssége a gondos mérnöki tervezés, a probléma hatékony matematikai modellezése majd analízise, és végül a szoftver fejlesztés, hogy az új megoldásainkat be tudjuk mutatni működés közben prototípusban. Analíziseinkben széles matematikai apparátust alkalmazunk a mérnöki problémák jellegétől függően, és előszeretettel dolgozunk együtt magyar matematikusokkal. Legjelentősebb eredményink gráfelmélethez, adtastruktúrákhoz, hálózattudományhoz és kombinatorikus optimalizáláshoz kapcsolódtak.

A közelmúlt projektjei:

Lendület • TÉT • OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Technische Universität München (TUM), Németország

Vállalati partnerek:

Ericsson

SmartComLab – Hálózati szolgáltatások és IoT menedzsment

A kutatócsoport tevékenysége:

Elsődleges szakmai profilunk kommunikációs hálózatok és szolgáltatások vizsgálata és menedzsmentje. Laborunk munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek helyhez kötött és mobil kommunikációs hálózatok forgalmi monitorozásában, a monitorozási feladatok hardveres gyorsításában, hibaok analízisben, illetve hálózatok és szolgáltatások minőségének vizsgálatában. Mindezek mellett Internet of Things (IoT) platformokkal és ezek együttműködésével is foglalkozunk.

Eredmények:

Hálózati szolgáltatások területen

IoT menedzsment

Speciális infrastruktúra:

GPON hálózati infrastruktúra • Tektronix logikai analizátor • 4G LTE mini hálózat 1 bázisállomással, komplett core-ral

A közelmúlt projektjei:

H2020-Productive 4.0 • H2020-Arrowhead Tools

Nemzetközi kapcsolatok:

Lulea University of Technology, Sweden • ISEP, Portugal • Mondragon University, Spain

Vállalati partnerek:

IBM Zürich RL • NMHH • Aitia

Mikrohullámú és optikai távközlő rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

Többantennás technikák hullámterjedési, rendszertechnikai és fizikai rétegbeli aspektusai. Masszív MIMO rendszerek vizsgálata. Kognitív rádió, opportunisztikus spektrumhasználat modulációs eljárásai, jelfeldolgozási kérdései, szoftverrádiós alkalmazások. Rádiós eszközök elektromágneses térszámítási modelljeinek validálása. Műholdas kommunikáció modulációs, kódolási és szinkronizálási kérdései. DRM30 és UHF-sávi DVB lefedettség-optimalizálás.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

AWR Microwave Office • DRM Content Server • VNA 40GHz / 4GHz (HP) • VSA 3.5GHz, 7GHz (R&S FSIQ) • EMI mérővevő (R&S ESCS) • Spektrumanalizátorok 7 GHz-ig • SDR-ek (USRP X310 2 db, PlutoSDR ~10 db, USRP2 4 db, USRP 2 db) • Kommunikációs analizátorok (R&S CMU, EFA, DVG, DVMD, …) • Műsorszóró adók (DVB-T, FM, DAB) • Oszcilloszkópok, jelgenerátorok • DWDM szekrény • Optikai alapműszerek

A közelmúlt projektjei:

ESA, Alphasat • EFOP

Nemzetközi kapcsolatok:

Joanneum Research, Ausztria

Vállalati partnerek:

Ericsson Hungary • SZOMEL Kft.

Algoritmuselmélet

A kutatócsoport tevékenysége:

Kombinatorikus algoritmusok. Klasszikus és kvantumalgoritmusok, bonyolultságelméleti és paraméteres bonyolultságos megközelítések. Ezen belül pl. társadalmi választások, fair hozzárendelések, stabil és népszerű párosítások, hálózatok megbízhatóságának vizsgálata kombinatorikus és játékelméleti módszerekkel. Különböző kvantumos megközelítések (algoritmus, QUBO, kvantumbolyongás) vizsgálata. Logikai és deklaratív programozás.

Eredmények:

Számos eredményünk született a fair hozzárendelés területén: többek között bizonyítottuk, hogy 3 ágens esetén az irigység-mentes allokáció keresése NP-teljes feladat (ezzel egy 5 évig nyitott kérdést megválaszolva), ugyanakkor arányos allokáció keresése polinom idejű algoritmussal megoldható; ez utóbbi kérdést általános számú ágens esetén is körbejártuk, feltérképeztük annak paraméteres bonyolultságát és approximálhatóságát. Vizsgáltuk a stabil párosítás probléma sok-paraméteres bonyolultságát abban az esetben, ahol bizonyos ágensek fedését írhatjuk elő: öt vizsgált paraméter minden kombinációjára sikerült a probléma bonyolultságát meghatározni. Foglalkoztunk még a népszerű fenyvesek problémájával is, hatékony egzakt és közelítő algoritmusok megadása mellett számos nehézségi eredményt is bizonyítottunk.

Bizonyítottunk egy olyan új eredményt, aminek segítségével a hálózatok megbízhatóságának játékelméleti eszközökkel való mérésére vonatkozó korábban ismert, matroidelméleti módszereket sikerült a greedoidoknak egy, a matroidoknál bővebb osztályára kiterjeszteni.

Kvantumalgoritmusok körében vizsgáltuk a Fourier-transzformáció alkalmazásanak határait bizonyos algebrai feladatokra. Foglalkoztunk a kvantumalgoritmusok egy fajta használatával a gépi tanulásban, megmutatva, hogy egy mások által javasolt módszer nem sok előnyt ad a klasszikus eljárásokhoz képest. Vizsgáljuk, hogyan lehet klasszikus problémákat a D-Wave (korábbi) kvantumszámítógépébe beágyazni, az ott használt QUBO (quantum unconstrained binary optimization) feladatra átfordítani.

A közelmúlt projektjei:

OTKA

Nemzetközi kapcsolatok:

Hamburg University of Technology • University of Tübingen • Université Paris Diderot – Paris, Centre for Quantum Technologies • University of Singapore