ez itt az index

Speech Communication and Smart Interactions

Activity of the research group:

Our lab group is an “old hand”, we have been present at the Department of Telecommunications and Media Informatics of the Budapest University of Technology and Economics since the beginning. Our main areas of expertise are speech communication and speech technology in Hungarian, human-machine, human-robot interfaces, assistive interfaces for blind, visually impaired and speech impaired users, general statistics and modern machine learning algorithms. A strong focus on deep learning research and education. We have gained experience in a number of national and international projects in the broader field of ICT applications (customer service automation, self-driving cars, etc.). Our technologies have been applied in practice in these areas for decades.

Recent results:

Special infrastructure:

GPU servers

Recent projects:

OTKA • CELSA

International relations:

University of Novi Sad, Serbia • University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia • diap Research Institute, Martigny, Switzerland • Université Pierre et Marie Curie, Paris, France • Langevin Institute, ESPCI-ParisTech, Paris, France • Tianjin University, Tianjin, China • University of Cologne, Cologne, Germany • Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Santander, Colombia • UPC Barcelona, Barcelona, Spain • National University of Defense Technology, Changsha, China • AGH University of Science and Technology, Department of Measurement and Electronics • University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Macedonia • Università della Campania Luigi Vanvitelli and IIASS • Université Grenoble Alpes • Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Santander, Colombia

Industrial partners:

ELTE • SOTE • ELKH • Hospitals • Idomsoft • IT.DOT Kft • OTP • Microsoft Mo. Kft. • Auxiliis Pharma Kft. • SCI Hálózat zRt.

Beszédkommunikáció és Intelligens Interakciók

A kutatócsoport tevékenysége:

Laborcsoportunk “régi motoros”, jelen vagyunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén a kezdetektől fogva. Fő kompetenciáink a magyar nyelvű beszédbeszédkommunikáció és beszédtechnológia, ember-gép, ember-robot interfészek, kisegítő interfészek vak-, látás- és beszédsérült felhasználóknak, továbbá az általános statisztikai és modern gépi tanuló algoritmusok. Nagy hangsúlyt fektetünk a deep learning kutatásra és oktatásra. Számos hazai és nemzetközi projektben szereztünk tapasztalatot a szélesebben vett infokommunikáció alkalmazási területein (ügyfélszolgálat automatizálás, önvezető autók, stb.). Technológiáinkat több évtizede alkalmazzák a gyakorlatban a fenti területeken.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

GPU szerverek

A közelmúlt projektjei:

OTKA • CELSA

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Novi Sad, Serbia • University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia • diap Research Institute, Martigny, Switzerland • Université Pierre et Marie Curie, Paris, France • Langevin Institute, ESPCI-ParisTech, Paris, France • Tianjin University, Tianjin, China • University of Cologne, Cologne, Germany • Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Santander, Colombia • UPC Barcelona, Barcelona, Spain • National University of Defense Technology, Changsha, China • AGH University of Science and Technology, Department of Measurement and Electronics • University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Macedonia • Università della Campania Luigi Vanvitelli and IIASS • Université Grenoble Alpes • Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Santander, Colombia

Vállalati partnerek:

ELTE • SOTE • ELKH • Kórházak • Idomsoft • IT.DOT Kft • OTP • Microsoft Mo. Kft. • Auxiliis Pharma Kft. • SCI Hálózat zRt.