ez itt az index

HSNLab – Network softwerization and cloud systems

Activity of the research group:

Future network applications will fundamentally place new demands on the networks and cloud systems that operate under services. For example, “Tactile Internet” services, which today exist only as a vision, different types of augmented reality applications (AR/VR/MR), remote operations, remote coordinated control of vehicles or remote control of Industry 4.0 production lines require extremely low latency (even below 1ms) with ultra high reliability. This requires much more intelligence, automation and adaptivity at different layers and operational levels of the network, and tight integration of networks and cloud/edge systems, which is a key requirement for the success of 5G and beyond. Our goal is to set up a research team, with the support of Ericsson and the MTA, capable of implementing this new network architecture by softwareising the network.

Research will be carried out along the following four long-term objectives:

Recent results:

Including:

Special infrastructure:

Blade servers • SDN switches • High speed network cards

Recent projects:

Lendület • OTKA • Hungarian-Austrian international research topic project • Hungary-India applied research and development cooperation call

International relations:

Sant’Anna School of Advanced Studies (SSSA) • University of Vienna • University Carlos III of Madrid • KTH Royal Institute of Technology • Queen Mary University • University College London • Technological University Dublin • Indian Institute of Technology

Industrial partners:

Ericsson • Lillyneir

HSNLab – Hálózatszoftverizálás és felhő alapú rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

A jövő hálózati alkalmazásai alapvetően új elvárásokat támasztanak a szolgáltatások alatt működő hálózatokkal és felhő rendszerekkel szemben. Például a ma még csak vízióként létező “Taktilis Internet” szolgáltatások, a kiterjesztett valóság alkalmazások különböző fajtái (AR/VR/MR), távműtétek, járművek távoli, összehangolt kontrollja vagy az Industry 4.0 gyártósorok távoli vezérlése extrém alacsony (akár 1ms alatti) késleltetést igényelnek ultra nagy megbízhatóság mellett. Ehhez jóval több intelligenciát, automatizálást és adaptivitást kell bevezetni a hálózat különböző szintjein és működési síkjain, továbbá a hálózatok és felhő/peremfelhő (cloud/edge) rendszerek szoros integrációjára van szükség, ami alapvető követelmény az 5G és azon túli rendszerek sikeréhez. Célunk egy olyan kutatócsoport felállítása az Ericsson és az MTA támogatásával, amely képes ennek az új hálózati architektúrának a megvalósítására a hálózat szoftverizálásával.

A kutatómunka az alábbi négy hosszútávú cél mentén történik:

Eredmények:

Többek között:

Speciális infrastruktúra:

Blade szerverek • SDN switch-ek • Nagysebességű hálózati kártyák

A közelmúlt projektjei:

Lendület • OTKA • Magyar-osztrák nemzetközi kutatási témapályázat • Magyar-indiai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat

Nemzetközi kapcsolatok:

Sant’Anna School of Advanced Studies (SSSA) • University of Vienna • University Carlos III of Madrid • KTH Royal Institute of Technology • Queen Mary University • University College London • Technological University Dublin • Indian Institute of Technology

Vállalati partnerek:

Ericsson • Lillyneir