ez itt az index

Smart Power

Activity of the research group:

Dynamic behaviour of energy supply systems (primarily power systems), control and optimization of their components, interaction with energy markets, modelling and design of the latter, and interaction with ICT systems.

Recent results:

Between 2008 and 2016, we introduced a completely new field of competence (at department and university level): the simulation of the electricity markets and the related regulatory background were the tasks of many of our scientific and industrial R&D work during these years, the most significant of which was a GOP project implemented in the MAVIR-BME consortium. The knowledge and simulation tools accumulated during these projects have enabled the members of the team to work in H2020 projects in this field (this is currently underway), and since then we have been a key partner of industrial players (e.g. MEKH, MVM, MAVIR) on a number of issues at the domestic level. Our new result is the further development and practical implementation of the theory of cooptimalized markets.

In the period starting in 2016, within the framework of the FIEK project, we introduced another new specialty field: the control of power electronics according to system-level criteria and their impact on system dynamics is a fundamentally important and perspective area, without a previously significant domestic base. We are working on special inverter control solutions for the stable operation of the power electronics-based electricity system of the future. We have created a lab infrastructure unique to the region, enabling (P)HIL simulations, rapid prototyping of grid-connected power electronics, (P)HILco-simulation of power systems and ICT, and cybersecurity testing.

Special infrastructure:

OPAL-RT • PuissancePlus

Recent projects:

GOP • FIEK • NKFIH • VPP • SNN

International relations:

RWTH Aachen

Industrial partners:

MEKH • MVM • MAVIR • HUPX • PPKE • SeConSys • BlackCell • CrySysLab

Smart Power

A kutatócsoport tevékenysége:

Energiaellátó rendszerek (elsősorban VER) dinamikus viselkedése, azok komponenseinek vezérlése és optimalizálása, az energiapiacokkal való interakciója, utóbbiak modellezése és kialakítása, valamint az ict rendszerekkel való interakciója.

Eredmények:

2008 és 2016 között meghonosítottunk egy (tanszéken, egyetemen) teljesen új kompetenciaterületet: a villamosenergia-piacok szimulációja és az ehhez kapcsolódó regulációs háttér megértése ezekben az években számos tudományos és ipari K+F munkánk feladata volt, ezek közül a legjelentősebb egy MAVIR-BME konzorciumban megvalósított GOP projekt volt. Az ezen projektek során felhalmozott tudás és szimulációs eszközrendszer lehetővé tette, hogy a csapat tagjai H2020 projektekben dolgozzanak tovább ezen a területen (ez jelenleg is folyamatban van), valamint hazai szinten azóta is számos kérdésben kiemelt partnerei vagyunk ipari szereplőknek (pl. MEKH, MVM, MAVIR). Új eredményünk a kooptimalizált piacok elméletének továbbfejlesztése és gyakorlati megvalósítása.

A 2016-tól kezdődő időszakban, a FIEK projekt keretében egy szintén új szakterületet sikerült meghonosítani: a teljesítményelektronikai eszközök VER-szintű szempontok szerint történő vezérlése és ezek hatása a rendszerdinamikára egy alapvetően fontos és perspektivikus terület, korábban számottevő hazai bázis nélkül. Speciális inverter-vezérlési megoldásokat dolgozunk ki a jövő teljesítményelektronika-alapú villamosenergia-rendszerének stabil üzeme érdekében. Létrehoztunk egy, a régióban egyedülálló laborinfrastruktúrát, amellyel lehetővé vált (P)HIL szimulációk elvégzése, VER-beli teljesítményelektronikai eszközök gyors prototípus-készítése, VER és ICT (P)HIL koszimulációja, valamint kiberbiztonsági vizsgálatok megvalósítása.

Speciális infrastruktúra:

OPAL-RT • PuissancePlus

A közelmúlt projektjei:

GOP • FIEK • NKFIH • VPP • SNN

Nemzetközi kapcsolatok:

RWTH Aachen

Vállalati partnerek:

MEKH • MVM • MAVIR • HUPX • PPKE • SeConSys • BlackCell • CrySysLab