ez itt az index

Nagyfeszültségű Laboratórium

Bemutatkozás

A Nagyfeszültségű Laboratórium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V1 épületével egybeépített 24,16 m × 16,26 m alapterületi méretű, 386 m2 hasznos belső alapterületű, 16,45 m belmagasságú, a legnagyobb feszültségű laboratóriumi berendezések biztonságos működéséhez szükséges átütési-átívelési távolságok figyelembe vételével méretezett daruzott csarnok. A Nagyfeszültségű Laboratóriumhoz tartoznak a benne levő helyhez kötött és mozgatható nagy-, közép-, kis- és törpefeszültségű berendezések, a 600 kV-os próbatranszformátort tápláló – a Nagyfeszültségű Laboratórium csarnoképülete mellett, szabadtéren található – alállomás, a hálózati, az előtét- és a szabályozó transzformátor és ezek építményei (környezetkímélő alapok, vagyonvédő fal, esővédő féltető), be- és kitápláló kábelei és kapcsolókészülékei, valamint a mindezeket működtető és védő berendezések, továbbá a V1 épület 800 kVA transzformátor-teljesítményű 0,4 kV-os főelosztójából táplált, földszinti kezelőfolyosón telepített, a többi főberendezés és a villamos installáció tápellátását biztosító 0,4 kV-os főelosztó.

A Nagyfeszültségű Laboratórium történetében az elsőként használatba vett fontosabb berendezés, a máig használt 250 kV-os transzformátor volt, melyet az 1 MV csúcsértékű impulzus előállítására képes lökőfeszültség-generátor beszerzése követett. Az 1970-es években jelent meg Magyarországon a nagyfeszültségű feszültség alatti munkavégzés, mellyel egy időben a Laboratórium egy 600 kV-os próbatranszformátorral és egy 750 kV-os, második lökőfeszöltség-generátorral gazdagodott. A Laboratórium 2012 nyarán ipari támogatással teljes felújításon esett át, mely után Magyarország legnagyobb Tesla-tekercsével bővült a főberendezések sora.

A BME VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport munkavégzésének fő helyszíne a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V1 épületéhez tartozó Nagyfeszültségű Laboratórium.

Tevékenység

A NFCS munkáján keresztül lehetőség nyílik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak B.Sc, M.Sc és Ph.D. képzésére, a Mérnöktovábbképző Intézet felnőttképzésében résztvevők szakirányú oktatására, külső megrendelők szakembereinek szakirányú oktatására, valamint innovációs és technológiai, fejlesztési, baleset- és üzemzavar-kivizsgálási stb. megrendelések alapján folyó tudományos és K+F tevékenység kísérleti, mérési, vizsgálati feladatok elvégzésére.

Eszközök

Az NFCS által használt legfontosabb eszközök a Nagyfeszültségű Laboratóriumban található

A legfontosabb eszközökön kívül számos más eszközt használunk folyamatosan a Nagyfeszültségű Laboratóriumban folyó munka közben. A Laboratórium rendelkezik több, kisebb kimenő feszültségű próbatranszformátorral, elektromágneses zavarvédelem vizsgálatára alkalmas berendezéssel, a szigeteléstechnika és villámvédelem területén használt eszközökkel és nem utolsó sorban az egyes bemutatók, mérések, vizsgálatok alkalmával használt mérőberendezésekkel.

Bemutatók

A Nagyfeszültségű Laboratórium, a nagyfeszültségű technika, a jelenségek könnyebb megértése, emberközelibbé tétele érdekében a BME VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport rendszeresen szervez látványos, izgalmas laborbemutatókat. A Nagyfeszültségű Laboratóriumban tartott bemutatók alkalmával az érdeklődők, közelebb kerülhetnek a nagyfeszültségen lezajló jelenségekhez, érdekes előadásokon keresztül új információkkal gazdagodhatnak a minket körülvevő világról. Látogatóink testközelből tapasztalhatják meg a nagyfeszültségű kisülési jelenségek fény- és hanghatásait, a nagyfeszültségű berendezések működését, felépítését, illetve betekintést nyerhetnek az erősáramú villamosmérnökök és a BME Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoportjának munkájába.

Nyilvános események alkalmával – mint például a Kutatók Éjszakája – vagy csoportoknak e-mailben történő egyeztetés után lehetőség van Laborunk meglátogatására.

Partnerek

Partnereink listája ezen az oldalon tekinthető meg: http://nfl.vet.bme.hu/partnerek/

Nagyfeszültségű technika

A kutatócsoport tevékenysége:

A Csoport fő kutatási területei közé tartozik a nagyfeszültségű és nagyáramú technika, a feszültség alatti munkavégzés, a villamos szigeteléstechnika és diagnosztika, az elektrosztatika, a villámkutatás és villámvédelem, a túlfeszültség- és zavarvédelem (EMC), a villamos hőtechnika, az intelligens robotok alkalmazásának vizsgálata, az ipari elektrosztatikai veszélyek kutatása, a környezetbarát és környezetvédő elektrotechnológiák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, a villamosság biztonságtechnikája, az épületvillamosítás, a világítástechnika, a villamos kapcsolókészülékek és berendezések, illetve a korszerű eszközmenedzsment.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

600 kV-os és 550 kV-os próbatranszformátor és kültéri alállomás • 250 kV-os próbatranszformátor • 1 MV-os lökésgerjesztő • 750 kV-os lökésgerjesztő • KöF és NaF tanpálya • Öregítő berendezések • Diagnosztikai műszerek • Tettex részkisülés mérő • GTEM cella • Épületautomatizálási oktató panel

A közelmúlt projektjei:

H2020 (Flexitranstore) • H2020 (INTERRFACE) • H2020 (FARCROSS) • H2020 (OneNet) • OTKA (KNN 123672) • IAEA CRP

Nemzetközi kapcsolatok:

M&I Materials • CG – OTLM • Xcel Energy • UK National Grid • Maribor University • PO Energoform • Uppsala University • Marwadi • Yonsei Egyetem • West Bohemian University, Plsen • CIGRÉ • IEEE • IEC • IET

Vállalati partnerek:

Kinetrics • Schneider Electric • Siemens • ABB • Mavir • MVM OVIT/Xpert • E.ON • ELMŰ • M&I • Mosdorfer-OTLM • Linevision • PAKS II Zrt. • VM Paksi I. Zrt