ez itt az index

Szoftvertechnológia

A kutatócsoport tevékenysége:

Elosztott, nagy informatikai rendszerek modellezése, fejlesztési eszközeinek kutatása, fejlesztése és szoftver minőségi paramétereinek mérése, ellenőrzése. Immutable metamodellező és fordító keretrendszer kifejlesztése. Elosztott informatikai és Cloud rendszerek magasszintű kezelése egységes keretrendszerek segítségével. A szoftverminőséget támogató sokféle szabvány, modell, megközelítés jól definiált összehangolása, valamint a multimodelles (egyszerre több minőségi megközelítést alkalmazó) környezetben végzett szoftverfejlesztés sajátosságainak vizsgálata és a fejlesztés támogatása.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Superman szuperszámítógép • Batman szuperszámítógép

A közelmúlt projektjei:

IoTAC; Horizon 2020 • Urban Mobility KIC Covid19 call • VKE • EFOP

Vállalati partnerek:

TMMi Foundation • Smartesting Solutions& Services • Pressmen Kft. • Generali Biztosító Zrt. • Prolan Irányítástechikai Zrt.

Szoftver modellezés

A kutatócsoport tevékenysége:

Szöveges és grafikus szakterületi nyelvek létrehozása, metamodellezési és modellfeldolgozási módszerek és ezek validációja. Hatékony modell definíció és transzformáció. Többszintű metamodellezési keretrendszer (Dynamic Multi-Layer Algebra). A modellezésen alapuló szoftverfejlesztési módszertanok. Fordítóprogramok, gráftranszformációk készítése.

Eredmények:

A kutatócsoport az elmúlt években főként a többszintű metamodellezés témakörében kutatott. Ezen a területen korábban sok elképzelés született más kutatók által és nehézséget jelentett ezen elképzelések összehasonlítása. 2020. tavaszán a csoporttal egy olyan általános megközelítésen (Multi-Level Modeling Playground, MLMP) kezdtünk dolgozni, amely lehetővé teszi a meglévő megoldások emulációját, sőt kombinálását is egyetlen rendszeren belül. A rendszer jelenleg kísérleti fázisban működik, a kutatók nagy érdeklődéssel fordulnak felé. A módszer publikálása folyamatban van a tématerület egyik legnívósabb folyóiratában.

A közelmúlt projektjei:

EFOP

Nemzetközi kapcsolatok:

University of Agder