ez itt az index

High Voltage Laboratory

About the laboratory

The High Voltage Laboratory is situated in a common building with the Block “V1” of the University of Technology and Economics in Budapest. It has a 24.16 m x 16.26 m sized area with 386 m2 effective interior space, and its height is 16.45 m. The craned hall is designed regarding the required flash-over and breakdown distances to ensure safe operation of the highest voltage equipment in the laboratory. The installations that belong to the High Voltage Laboratory are the localized and the mobile high, medium, low and extra low voltage equipment inside the lab, the substation in open air next to the hall of the High Voltage Laboratory supplying the 600 kV test transformer, the line, the adapting and the regulator transformer and their parts (environment-friendly basement, protective wall, rainproof roof), their feed cables and couplers, as well as all of the equipment which protect and feed these. Furthermore other main equipment are installed on the ground floor of the Laboratory, which are supplied by the 800 kVA transformer and 0.4 kV switchgear.

In the history of the High Voltage Laboratory the first important equipment was a 250 kV transformer which is still in use. It was followed by the impulse generator which is capable of generating up to 1 MV peak value impulses. In the ‘70s the high voltage live line maintenance was introduced in Hungary, and at the same time the Laboratory was equipped with a 600 kV test transformer and with a 750 kV impulse generator. In the summer of 2012 the Laboratory was completely renovated. The largest Tesla-coil of Hungary is also located in the Laboratory.

The main workplace of Group of High Voltage Technology and Equipment of the Department of Electric Power Engineering of BUTE is located in the Block “V1” of the University of Technology and Economics in Budapest.

Activities

The BSc, MSc and PhD students of Budapest University of Technology and Economics, the participants of Institute of Continuing Engineering Education and experts of external companies are educated by Group of High Voltage Technology and Equipment. Further tasks performed are innovative, technical, development, investigative and R&D activities, measurements, tests and investigations.

Equipment

The most important equipment in application in the High Voltage Laboratory of the Group of High Voltage Technology and Equipment are:

Besides the most important devices we use many others in the High Voltage Laboratory every day. The Laboratory owns many test transformers, installations for electromagnetic compatibility measurements, different equipment for experiments with insulation technology and lighting protection and measuring devices for presentations, measurements and investigations.

Laboratory shows

The Group of High Voltage Technology and Equipment organizes spectacular and exciting shows regularly to facilitate the easy understanding of high voltage technology and the electrical phenomena. The visitors can get closer to the high voltage phenomena during the shows in the High Voltage Laboratory, and they can also gain new knowledge about the world around us during the presentations. The visitors can experience the light and sound effects of the high voltage discharges and get acquainted with the operation and structure of the high voltage equipment. Furthermore visitors can understand the job of power engineers and the Group of High Voltage Technology and Equipment.

It is possible to visit our Laboratory during public events – like the Night of Researchers – or after consultation via e-mail for groups.

Partners

The partners of the laboratory are listed here: http://nfl.vet.bme.hu/en/partners/

Power systems

Activity of the research group:

Our main reserch area is the analysis of the power system both in transient and steady state conditions. Additionally we have research activity in connection with the operation of the electric energy market, the infrastructural challenges of e-mobility andin the field of electromagnetic compatibility (EMC)

Recent results:

TODO

Special infrastructure:

Oscilloscopes • Power Quality Analyser • Power Supply • IR camera • Protection relays • Shock hazard protection analyser

Recent projects:

FIEK-MVM • Flexitranstore • Interrface • Farcross • Lendület

Industrial partners:

MEKH • ERBE • MAVIR • Mercedes

High Voltage Technology

Activity of the research group:

The main research fields of the Group are high voltage and high current technology, live-line maintenance, electrical insulation technology and diagnostics, electrostatics, lightning and lightning protection research, overvoltage and EMC, electric thermal engineering, use of intelligent robots, research in industrial electrostatic hazards, study of the application of environmental-friendly electrical technologies, electrical safety technologies, building electrification, lighting technology, electrical switchgear and equipment, and modern asset management.

Recent results:

Special infrastructure:

600 kV and 550 kV test transformers and outdoor substation • 250 kV test transformer • 1 MV impulse generator • 750 kV impulse generator • MV and HV education field • Artificial aging chambers • Diagnostic equipment • Tettex partial discharge meter • GTEM cell • Building automation training panel

Recent projects:

H2020 (Flexitranstore) • H2020 (INTERRFACE) • H2020 (FARCROSS) • H2020 (OneNet) • OTKA (KNN 123672) • IAEA CRP

International relations:

M&I Materials • CG – OTLM • Xcel Energy • UK National Grid • Maribor University • PO Energoform • Uppsala University • Marwadi • Yonsei University • West Bohemian University, Plsen • CIGRÉ • IEEE • IEC • IET

Industrial partners:

Kinetrics • Schneider Electric • Siemens • ABB • Mavir • MVM OVIT/Xpert • E.ON • ELMŰ • M&I • Mosdorfer-OTLM • Linevision • PAKS II Zrt. • VM Paksi I. Zrt

Nagyfeszültségű Laboratórium

Bemutatkozás

A Nagyfeszültségű Laboratórium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V1 épületével egybeépített 24,16 m × 16,26 m alapterületi méretű, 386 m2 hasznos belső alapterületű, 16,45 m belmagasságú, a legnagyobb feszültségű laboratóriumi berendezések biztonságos működéséhez szükséges átütési-átívelési távolságok figyelembe vételével méretezett daruzott csarnok. A Nagyfeszültségű Laboratóriumhoz tartoznak a benne levő helyhez kötött és mozgatható nagy-, közép-, kis- és törpefeszültségű berendezések, a 600 kV-os próbatranszformátort tápláló – a Nagyfeszültségű Laboratórium csarnoképülete mellett, szabadtéren található – alállomás, a hálózati, az előtét- és a szabályozó transzformátor és ezek építményei (környezetkímélő alapok, vagyonvédő fal, esővédő féltető), be- és kitápláló kábelei és kapcsolókészülékei, valamint a mindezeket működtető és védő berendezések, továbbá a V1 épület 800 kVA transzformátor-teljesítményű 0,4 kV-os főelosztójából táplált, földszinti kezelőfolyosón telepített, a többi főberendezés és a villamos installáció tápellátását biztosító 0,4 kV-os főelosztó.

A Nagyfeszültségű Laboratórium történetében az elsőként használatba vett fontosabb berendezés, a máig használt 250 kV-os transzformátor volt, melyet az 1 MV csúcsértékű impulzus előállítására képes lökőfeszültség-generátor beszerzése követett. Az 1970-es években jelent meg Magyarországon a nagyfeszültségű feszültség alatti munkavégzés, mellyel egy időben a Laboratórium egy 600 kV-os próbatranszformátorral és egy 750 kV-os, második lökőfeszöltség-generátorral gazdagodott. A Laboratórium 2012 nyarán ipari támogatással teljes felújításon esett át, mely után Magyarország legnagyobb Tesla-tekercsével bővült a főberendezések sora.

A BME VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport munkavégzésének fő helyszíne a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V1 épületéhez tartozó Nagyfeszültségű Laboratórium.

Tevékenység

A NFCS munkáján keresztül lehetőség nyílik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak B.Sc, M.Sc és Ph.D. képzésére, a Mérnöktovábbképző Intézet felnőttképzésében résztvevők szakirányú oktatására, külső megrendelők szakembereinek szakirányú oktatására, valamint innovációs és technológiai, fejlesztési, baleset- és üzemzavar-kivizsgálási stb. megrendelések alapján folyó tudományos és K+F tevékenység kísérleti, mérési, vizsgálati feladatok elvégzésére.

Eszközök

Az NFCS által használt legfontosabb eszközök a Nagyfeszültségű Laboratóriumban található

A legfontosabb eszközökön kívül számos más eszközt használunk folyamatosan a Nagyfeszültségű Laboratóriumban folyó munka közben. A Laboratórium rendelkezik több, kisebb kimenő feszültségű próbatranszformátorral, elektromágneses zavarvédelem vizsgálatára alkalmas berendezéssel, a szigeteléstechnika és villámvédelem területén használt eszközökkel és nem utolsó sorban az egyes bemutatók, mérések, vizsgálatok alkalmával használt mérőberendezésekkel.

Bemutatók

A Nagyfeszültségű Laboratórium, a nagyfeszültségű technika, a jelenségek könnyebb megértése, emberközelibbé tétele érdekében a BME VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport rendszeresen szervez látványos, izgalmas laborbemutatókat. A Nagyfeszültségű Laboratóriumban tartott bemutatók alkalmával az érdeklődők, közelebb kerülhetnek a nagyfeszültségen lezajló jelenségekhez, érdekes előadásokon keresztül új információkkal gazdagodhatnak a minket körülvevő világról. Látogatóink testközelből tapasztalhatják meg a nagyfeszültségű kisülési jelenségek fény- és hanghatásait, a nagyfeszültségű berendezések működését, felépítését, illetve betekintést nyerhetnek az erősáramú villamosmérnökök és a BME Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoportjának munkájába.

Nyilvános események alkalmával – mint például a Kutatók Éjszakája – vagy csoportoknak e-mailben történő egyeztetés után lehetőség van Laborunk meglátogatására.

Partnerek

Partnereink listája ezen az oldalon tekinthető meg: http://nfl.vet.bme.hu/partnerek/

Villamosenergia-rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

Főbb kutatási területei a villamosenergia rendeszek elemzése, állandósult és tranziens folyamatainak diszciplínái olyan napjainkban is népszerű témákkal kiegészülve, mint a villamosenergia-piac, az e-mobilitás (a kiszolgáló infrastruktúra problémái), elektromágneses összeférhetőség (EMC).

Eredmények:

TODO

Speciális infrastruktúra:

Szkópok • Hálózati analizátor • Tápegységek • Hőkamera • Védelmi berendezések • Érintésvédelmi mérőműszer

A közelmúlt projektjei:

FIEK-MVM • Flexitranstore • Interrface • Farcross • Lendület

Vállalati partnerek:

MEKH • ERBE • MAVIR • Mercedes

Nagyfeszültségű technika

A kutatócsoport tevékenysége:

A Csoport fő kutatási területei közé tartozik a nagyfeszültségű és nagyáramú technika, a feszültség alatti munkavégzés, a villamos szigeteléstechnika és diagnosztika, az elektrosztatika, a villámkutatás és villámvédelem, a túlfeszültség- és zavarvédelem (EMC), a villamos hőtechnika, az intelligens robotok alkalmazásának vizsgálata, az ipari elektrosztatikai veszélyek kutatása, a környezetbarát és környezetvédő elektrotechnológiák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, a villamosság biztonságtechnikája, az épületvillamosítás, a világítástechnika, a villamos kapcsolókészülékek és berendezések, illetve a korszerű eszközmenedzsment.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

600 kV-os és 550 kV-os próbatranszformátor és kültéri alállomás • 250 kV-os próbatranszformátor • 1 MV-os lökésgerjesztő • 750 kV-os lökésgerjesztő • KöF és NaF tanpálya • Öregítő berendezések • Diagnosztikai műszerek • Tettex részkisülés mérő • GTEM cella • Épületautomatizálási oktató panel

A közelmúlt projektjei:

H2020 (Flexitranstore) • H2020 (INTERRFACE) • H2020 (FARCROSS) • H2020 (OneNet) • OTKA (KNN 123672) • IAEA CRP

Nemzetközi kapcsolatok:

M&I Materials • CG – OTLM • Xcel Energy • UK National Grid • Maribor University • PO Energoform • Uppsala University • Marwadi • Yonsei Egyetem • West Bohemian University, Plsen • CIGRÉ • IEEE • IEC • IET

Vállalati partnerek:

Kinetrics • Schneider Electric • Siemens • ABB • Mavir • MVM OVIT/Xpert • E.ON • ELMŰ • M&I • Mosdorfer-OTLM • Linevision • PAKS II Zrt. • VM Paksi I. Zrt