Doktori iskolák

Doktori iskolák hallgatói létszáma
A doktoranduszok rendkívül fontosak a Kar tudományos életében, hiszen létszámuk a teljes oktatói-kutatói állomány több, mint 50%-át teszik ki. A születő publikációk száma, a pályázati és vállalati projekt kapacitás egyaránt közvetlenül összefügg a doktoranduszok számával. A fokozatszerzés után ők jelentik az oktatói bázis utánpótlását, vállalati elhelyezkedés esetén pedig bővítik a Kar céges kapcsolati hálózatát.
A PhD hallgatók száma az utóbbi években határozottan emelkedik. Ebben egyrészt szerepet játszik a négy éves képzés 2016-os elindulása (ugyanazon doktorandusz három helyett négy évig jelenik meg a statisztikában), másrészt a 2020-ban meghirdetett PhD duplex és KDP ösztöndíjprogramok is, melyek versenyképessé tették a doktori képzést a vállalati fizetésekkel szemben.
Nemzetközi hallgatók
A Tempus Alapítvány Stipendium Hungaricum programja erős lökést jelentett a doktori iskoláink nemzetköziesedése irányába. Az angol képzésre jelentkező doktoranduszok nagy része a Közel-Keletről, Afrikából, illetve Kínából érkezik hozzánk, tanulmányaik alatt a magyar hallgatók állami ösztöndíjának megfelelő javadalmazásban és lakhatási támogatásban részesülnek. Az első, ebben a konstrukcióban részt vevő hallgatók az utóbbi években végeztek, közülük többen fokozatot is szereztek.
Az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatók száma egyre emelkedik, lassan a teljes doktorandusz állomány felét teszi ki.
Felvett doktoranduszok száma
A doktori képzés népszerűségéről a belépő, frissen felvett hallgatók száma adja a legjobb képet.
A felvett magyar hallgatók száma a négy éves képzés 2016-os beindululása óta stabil, 20 körül mozgott, egészen 2021-ig. Az új ösztöndíj konstrukciók megjelenése megtette a hatását, magyar hallgatók felvételi számában több, mint 50%-os növekedést hozott. Az angol hallgatókat is figyelembe véve a program iránti érdeklődés 10 éve nem tapasztalt szintet ért el.
Doktori fokozatszerzések
A doktori képzés sikerességének legfontosabb mutatója természetesen a sikeres fokozatszerzések száma. A korábbi három éves képzés erre nézve semmilyen időbeli korlátot nem írt elő, szemben a négy éves képzéssel, melyben a komplex vizsgától számított három éven belül be kell nyújtani a disszertációt, mely komoly motivációt jelent a doktori képzés lezárására.
A fokozatszerzések száma évi 20-30 körül alakul, a négy éves képzés sajátosságaiból és az emelkedő felvételi létszámból adódóan a közeljövőben kismértékű emelkedés várható. A fokozatszerzéseket tekintve a két doktori iskola aránya kiegyenlített.