ez itt az index

Software technology

Activity of the research group:

Modelling of distributed large-scale IT systems, research and development of development tools, measurement and verification of software quality parameters. Development of an Immutable metamodelling and translation framework. High level management of distributed IT and Cloud systems using unified frameworks. Well-defined alignment of multiple standards, models, approaches to support software quality, and to investigate and support the specificities of software development in a multimodal (multiple quality approaches simultaneously) environment.

Recent results:

Special infrastructure:

Superman supercomputer • Batman supercomputer

Recent projects:

IoTAC; Horizon 2020 • Urban Mobility KIC Covid19 call • VKE • EFOP

Industrial partners:

TMMi Foundation • Smartesting Solutions& Services • Pressmen Kft. • Generali Biztosító Zrt. • Prolan Irányítástechikai Zrt.

Szoftvertechnológia

A kutatócsoport tevékenysége:

Elosztott, nagy informatikai rendszerek modellezése, fejlesztési eszközeinek kutatása, fejlesztése és szoftver minőségi paramétereinek mérése, ellenőrzése. Immutable metamodellező és fordító keretrendszer kifejlesztése. Elosztott informatikai és Cloud rendszerek magasszintű kezelése egységes keretrendszerek segítségével. A szoftverminőséget támogató sokféle szabvány, modell, megközelítés jól definiált összehangolása, valamint a multimodelles (egyszerre több minőségi megközelítést alkalmazó) környezetben végzett szoftverfejlesztés sajátosságainak vizsgálata és a fejlesztés támogatása.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Superman szuperszámítógép • Batman szuperszámítógép

A közelmúlt projektjei:

IoTAC; Horizon 2020 • Urban Mobility KIC Covid19 call • VKE • EFOP

Vállalati partnerek:

TMMi Foundation • Smartesting Solutions& Services • Pressmen Kft. • Generali Biztosító Zrt. • Prolan Irányítástechikai Zrt.