ez itt az index

Quantum communication and computing

Activity of the research group:

Quantum communication solutions: quantum key distribution systems – wired and satellite. Quantum channel modelling, medium access solutions. Scalability issues in quantum networks (Internet). Development of urban, national and cross-border quantum key distribution systems in the context of EU efforts. Application of classical optical networks for the transmission of quantum information. Solving classically computationally intensive problems on quantum information principles. Programming methods for quantum computers. Development of quantum random number generation solutions.

Recent results:

Special infrastructure:

QKD equipment • QRNG equipment

Recent projects:

Hunqutech • National Laboratory for Quantum Computing

International relations:

Univ. Of Southampton • Florida International University • Austrian Academy of Sciences • University of Ljubljana • University of Aveiro

Industrial partners:

ELKH Wigner Physics Research Centre • ELTE TTK and IK • Ericsson • BHE Bonn Hungary

Kvantumkommunikáció és informatika

A kutatócsoport tevékenysége:

Kvantumkommunikációs megoldások: kvantum kulcsmegosztó rendszerek – vezetékes és műholdas. Kvantumcsatornák modellezése, közeghozzáférési megoldások. Kvantumhálózatok (internet) skálázhatósági kérdései. Városi, nemzeti és határokon átnyúló kvantumos kulcsmegosztó rendszerek fejlesztése az EU törekvések keretein belül. Klasszikus optikai hálózatok alkalmazása kvantuminformáció átvitelére. Klasszikusan nagy számításigényű problémák megoldása kvantuminfomatikai elveken. Kvantumszámítógépek programozása módszerei. Kvantumos véletlenszámgenerálás megoldások fejlesztése.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

QKD berendezés • QRNG berendezés

A közelmúlt projektjei:

Hunqutech • Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium

Nemzetközi kapcsolatok:

Univ. Of Southampton • Florida International University • Austrian Academy of Sciences • University of Ljubljana • University of Aveiro

Vállalati partnerek:

ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont • ELTE TTK és IK • Ericsson • BHE Bonn Hungary