ez itt az index

Stochastic systems and data modeling

Activity of the research group:

Modelling computer and communication systems with stochastic processes, in particular Markov chains, fluid models, reward models and mean-field models. Efficient numerical solution of large-scale Markov chains with regular structure. Theory of large deviations. Numerical inverse Laplace transform. Data modelling by fitting phase type processes with Markov arrival processes. Main application areas (with industrial experience): performance analysis of telecommunication systems, efficient routing in sensor networks, modelling of financial and IoT data sets, anomaly detection.

Recent results:

Recent projects:

OKTA • MILAB • MTA TKI (Information Systems Research Group)

International relations:

TU Dortmund • Universita di Torino • University of Antwerp

Industrial partners:

Nokia – Bell Labs • Ericsson

Sztochasztikus rendszerek és adatmodellezés

A kutatócsoport tevékenysége:

Informatikai rendszerek és kommunikációs hálózatok modellezése sztochasztikus folyamatokkal, elsősorban Markov láncokkal, folyadékmodellekkel, hozammodellekkel, illetve mean-field modellekkel. Nagy méretű, szabályos struktúrával rendelkező Markov láncok hatékony numerikus megoldása. Nagy eltérések elmélete. Numerikus inverz Laplace transzformáció. Adatok modellezése fázis típusú folyamatok illesztésével, Markovi érkezési folyamatokkal. Főbb alkalmazási területek (ipari tapasztalattal): távközlési rendszerek teljesítmény analízise, hatékony útvonalválasztás szenzor hálózatokban, pénzügyi és IoT adatsorok modellezése, anomáliadetekció.

Eredmények:

A közelmúlt projektjei:

OKTA • MILAB • MTA TKI (Informatikai rendszerek kutatócsoport)

Nemzetközi kapcsolatok:

TU Dortmund • Universita di Torino • University of Antwerp

Vállalati partnerek:

Nokia – Bell Labs • Ericsson