ez itt az index

Heterogenous Real-Time Distributed Embedded Systems

Activity of the research group:

The aim of the laboratory is to participate in research closely related to wired and wireless communication of embedded systems and their interfacing with information systems or even the Internet, real-time and safety-critical operations. The range of technologies used is broad, mostly involving microcontrollers or high-performance processors, system chips with heterogeneous architectures, embedded operating systems or general-purpose operating systems (mainly Linux), and mostly various network interfaces, sensors, interferers. Among the protocols used are Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11 and IEEE 802.15, TCP/IP, ZigBEE and 6LoWPAN, and the use of WEB technologies, etc. The group is also involved in research on Time Sensitive Networks, a topic that will become very important in the near future in the field of embedded systems, with a specific competence in high accuracy clock synchronisation. The laboratory is active in the field of automotive communications (CAN, LIN, FlexRay), sensor networks (smart home, smart building, industrial data acquisition and processing, IT assisted living, etc.), and embedded applications of Ethernet and TCP/IP. The lab has extensive experience in the application engineering of various microcontrollers (mainly ARM Cortex-M, Cortex-R) and embedded application processors (x86 and Cortex-A), including multi-core and heterogeneous architecture system chips, as well as operating systems (Linux, FreeRTOS, uCOS, BSD UNIX) for use on these processors. Applications include automotive, telecom, target specific manufacturing and transport systems, energy. In particular, we focus on diagnostic issues such as those arising in R&D, manufacturing, and operations (on-line diagnostics). In the diagnostic area, we have achievements in safety critical systems, including automotive and manufacturing, and energy applications (e.g. solar parks).

In FPGAs, the research group’s activities cover a very wide range of applications, from extreme high performance digital signal processing, image processing, real-time video applications, to complex application-specific reconfigurable multi- and multi-processor high performance computing systems, to embedded systems covering a wide range of applications, covering a wide range of common applications and meeting traditional requirements. The Open Architecture Systems research group uses mainly reconfigurable FPGA devices as system implementation platforms. Due to their flexibility, versatility and wide range of features, these devices can even be used in special application areas such as notoriously low-power radio sensor networks – if some useful pre-processing is required from the individual devices in addition to the usual life signals. In addition, the group has many years of R&D experience in the application of general-purpose computing with graphics processing units (GPGPUs) on PC and embedded platforms (including automotive), high-performance signal processing processors, embedded operating systems (mainly embedded Linux) and high-speed HW design.

Recent results:

Special infrastructure:

R&S®RTO1014 oscilloscopes • CISCO IE4000 switches • Meinberg LANTIME M600 Grandmaster clock • Meinberg LANTIME M1000 Grandmaster clock • OTMC 100 PTP Grandmaster Clock

Recent projects:

TETRAMAX • BRAINE • SMART4ALL

Industrial partners:

Thyssenkrupp • Ericsson • Evopro Innovation • Silabs Hungary

Heterogén, valós-idejű elosztott beágyazott rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

A laboratórium célja olyan kutatásokban történő részvétel, amely szorosan kapcsolódik a beágyazott rendszerek vezetékes és vezeték nélkül kommunikációjához, és azok információs rendszerekhez, vagy akár az Internethez történő illesztéséhez, a valós-idejűséghez és biztonságkritikus működéshez. Az alkalmazott technológiák köre széles, többnyire a fejlesztett rendszerek tartalmaznak mikrovezérlőt vagy nagyobb teljesítményű processzort, heterogén architektúrájú rendszechip-ket, beágyazott operációs rendszert, vagy általános célú operációs rendszert (elsősorban Linux-ot), és többnyire különböző hálózati interfészeket, szenzorokat, beavatkozókat. Az alkalmazott protokollok között az Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11 és IEEE 802.15, TCP/IP, ZigBEE és 6LoWPAN, és a WEB-es technológiák alkalmazása, stb. merül fel. A csoport részt vesz a Time Sensitive Networks témakörrel kapcsolatos kutatásokban is, amely a beágyazott rendszerek területén fog a közeljövőben nagyon fontossá válni, ezen belül speciális kompetenciája a nagypontosságú óraszinkronizáció. A laboratórium aktív az autóipari kommunikáció (CAN, LIN, FlexRay), a szenzorhálózatok (intelligens lakás, intelligens épület, ipari adatgyűjtés és feldolgozás, informatikai eszközökkel segített életvitel, stb.), és az Ethernet és TCP/IP beágyazott alkalmazásainak területén. A laboratórium nagy gyakorlattal rendelkezik a különböző mikrovezérlők (elsősorban ARM Cortex-M, Cortex-R) és beágyazott alkalmazás processzorok (x86 és Cortex-A) alkalmazástechnikájában, beleérte a többmagos és heterogén architektúrájú rendszerchipeket, valamint ezeken a processzorokon használható operációs rendszerekben (Linux, FreeRTOS, uCOS, BSD UNIX). Alkalmazási területeink kiterjednek az autóiparra, telekommunikációs területre, célspecifikus gyártó és közlekedési rendszerekre, energetikára. Különösen összpontosítunk a diagnosztikai kérdésekre, mint például a kutatás-fejlesztés, gyártás, és üzemeltetés (on-line diagnosztika) során felmerülő kérdések. Diagnosztikai területen a biztonságkritikus rendszerek, beleértve autóipar és gyártási, valamint az energetikai alkalmazások (pl. Napelemparkok) tekintetében vannak eredményeink

FPGA-khoz kapcsolódóan a kutatócsoport tevékenysége az extrém nagyteljesítményű digitális jelfeldolgozás, képfeldolgozás, valós idejű videó alkalmazásoktól indulva, az összetett, alkalmazás specifikus újrakonfigurálható multi- és sok-processzoros nagyteljesítményű számítási rendszereken át az átlagos felhasználási területeket lefedő, hagyományos követelményeket kielégítő beágyazott rendszereket is magába foglalva igen széles alkalmazástechnikai körbe tartozó területeket ölel át. A nyitott architektúrájú rendszerek kutatócsoport rendszermegvalósítási platformként az újrakonfigurálható FPGA eszközöket használja elsősorban. Ezek az elemek rugalmasságuknak, flexibilitásuknak és széleskörű szolgáltatásaiknak köszönhetően még az olyan speciális alkalmazási területeken felhasználhatóak, mint a közismerten kis fogyasztást igénylő rádiós szenzorhálózatok – amennyiben az egyes elemektől a szokásos életjeleken kívül valamilyen hasznos előfeldolgozást is kívánunk. Ezen kívül a csoport sok éves K+F tapasztalattal rendelkezik az általános-célú számításokra alkalmas grafikus feldolgozó egységekkel (GPGPU) PC és beágyazott platformokon (beleértve autóipart) történő alkalmazástechnikájával, nagyteljesítményű jelfeldolgozó processzorokkal, beágyazott operációs rendszerekkel (elsősorban beágyazott Linux) és nagysebességű HW tervezéssel.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

R&S®RTO1014 oszcilloszkópok • CISCO IE4000 switch-ek • Meinberg LANTIME M600 Grandmaster clock • Meinberg LANTIME M1000 Grandmaster clock • OTMC 100 PTP Grandmaster Clock

A közelmúlt projektjei:

TETRAMAX • BRAINE • SMART4ALL

Vállalati partnerek:

Thyssenkrupp • Ericsson • Evopro Innovation • Silabs Hungary