ez itt az index

Embedded systems and robotics

Activity of the research group:

Our research is focused on robotics, which is a prominent field of application of embedded systems. We develop optimal control and intelligent navigation algorithms for robot manipulators and mobile robots (motion planning, mapping, cooperative control, computer vision, AI-based detection, and decision making). Beyond robotics, our research is aimed at connected embedded systems applications (IoT systems, 5G applications, etc.)

Recent results:

Special infrastructure:

Mitsubishy RV-3SDB robotic arm in a robotic cell with controller and teaching pendant • KUKA KR 10 R1100-2 robotic arm with controller, technig pendant and camera • Metcal Scorpion rework station • Agilent oscilloscopes, multimeters, waveform generators, power supplies, welding stations

International relations:

TU Dresden • University of Parma

Industrial partners:

Nokia Bell Labs

Beágyazott rendszerek és robotika

A kutatócsoport tevékenysége:

Kutatási tevékenységünk fókuszában a beágyazott rendszerek egyik fő alkalmazási területe, a robotika áll. Mind helyhez kötött robotkarok, mind mobilis robotok körében alkalmazható optimális irányítási, valamint intelligens navigációhoz köthető algoritmusok (mozgástervezés, térképalkotás, kooperatív irányítás, gépi látás, MI alapú detekció és döntéshozatal) fejlesztése áll tevékenységünk központjában. A robotikán kívül kutatásaink a hálózatba kötött beágyazott rendszerek alkalmazásaira is irányulnak (IoT rendszerek, 5G alkalmazások stb.)

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Mitsubishi RV-3SDB robotkar cellában vezérlővel, betanítópulttal • KUKA KR 10 R1100-2 robotkar vezérlővel, betanítópulttal, kamerával • Metcal Scorpion rework állomás • Agilent oszcilloszkópok, multiméterek, függvénygenerátorok, tápegységek

Nemzetközi kapcsolatok:

TU Dresden • University of Parma

Vállalati partnerek:

Nokia Bell Labs