ez itt az index

Cognitive computing

Activity of the research group:

The aim of the research group is to develop procedures that rely on wearable physiological measuring instruments, mostly to monitor and make learning more effective. Research and implementation of virtual and augmented reallity applications is also in focus, within industrial application areas.

Recent results:

Special infrastructure:

Google Pixel devices • DayDream VR • Samsung Gear VR devices, controllers • Mobil EEG (eMotive) • Hololens

International relations:

Stanford University

Industrial partners:

Audi • Academy of Music

Kognitív informatika

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport célja a viselhető fiziológiai mérőműszerekre támaszkodó, leginkább a tanulási képességet monitorozó és hatékonyabbá tevő eljárások kidolgozása. Virtual és augmented reallity alkalmazások kutatása és implementálása, többek között ipari területeken.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

Google Pixel eszközök • DayDream VR • Samsung Gear VR eszközök, kontrollerek • Mobil EEG (eMotive) • Hololens

Nemzetközi kapcsolatok:

Stanford University

Vállalati partnerek:

Audi • Zeneakadémia