ez itt az index

Microwave and optical telecommunication systems

Activity of the research group:

Wave propagation, systems engineering and physical layer aspects of bulk antenna techniques. Investigation of massive MIMO systems. Cognitive radio, modulation techniques for opportunistic spectrum usage, signal processing issues, software radio applications. Validation of electromagnetic field computation models for radio devices. Modulation, coding and synchronisation issues in satellite communications. DRM30 and UHF DVB coverage optimisation.

Recent results:

Special infrastructure:

AWR Microwave Office • DRM Content Server • VNA 40GHz / 4GHz (HP) • VSA 3.5GHz, 7GHz (R&S FSIQ) • EMI transducer (R&S ESCS) • Spectrum analysers up to 7 GHz • SDRs (USRP X310 2 db, PlutoSDR ~10 pcs, USRP2 4 pcs, USRP 2 pcs) • Communication analysers (R&S CMU, EFA, DVG, DVMD, …) • Broadcasting transmitters (DVB-T, FM, DAB) • Oscilloscopes, signal generators • DWDM set • Basic optical instruments

Recent projects:

ESA, Alphasat • EFOP

International relations:

Joanneum Research, Ausztria

Industrial partners:

Ericsson Hungary • SZOMEL Kft.

Mikrohullámú és optikai távközlő rendszerek

A kutatócsoport tevékenysége:

Többantennás technikák hullámterjedési, rendszertechnikai és fizikai rétegbeli aspektusai. Masszív MIMO rendszerek vizsgálata. Kognitív rádió, opportunisztikus spektrumhasználat modulációs eljárásai, jelfeldolgozási kérdései, szoftverrádiós alkalmazások. Rádiós eszközök elektromágneses térszámítási modelljeinek validálása. Műholdas kommunikáció modulációs, kódolási és szinkronizálási kérdései. DRM30 és UHF-sávi DVB lefedettség-optimalizálás.

Eredmények:

Speciális infrastruktúra:

AWR Microwave Office • DRM Content Server • VNA 40GHz / 4GHz (HP) • VSA 3.5GHz, 7GHz (R&S FSIQ) • EMI mérővevő (R&S ESCS) • Spektrumanalizátorok 7 GHz-ig • SDR-ek (USRP X310 2 db, PlutoSDR ~10 db, USRP2 4 db, USRP 2 db) • Kommunikációs analizátorok (R&S CMU, EFA, DVG, DVMD, …) • Műsorszóró adók (DVB-T, FM, DAB) • Oszcilloszkópok, jelgenerátorok • DWDM szekrény • Optikai alapműszerek

A közelmúlt projektjei:

ESA, Alphasat • EFOP

Nemzetközi kapcsolatok:

Joanneum Research, Ausztria

Vállalati partnerek:

Ericsson Hungary • SZOMEL Kft.