ez itt az index

Ipar 4.0 technológiai központ

Bemutatkozás

Az Ipar4.0 Technológiai Központot (TK) a GINOP 1.1.3-16 projekt (Mintagyár Projekt) finanszírozásából hozta létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) az IFKA – IVSZ konzorcium (Konzorcium) alvállalkozójaként. A TK a BME FIEK részeként jött létre, jelenleg a Villamosmérnöki és Informatikai-, Gépészmérnöki-, és Közlekedésmérnöki Karainak együttműködésével valósul meg a BME „I” épület 260m2-nyi területén.

A TK fő célja, hogy a Mintagyár Projekt keretében minél több magyar KKV-nak mutassa be az Ipar4 technológiák alkalmazásában rejlő lehetőségeket és adjon gyakorlati tudást egy Ipar4 beruházás megvalósításához. E mellett kiemelt cél, hogy az egyetemen is minél több hallgatóval ismertesse az ipari digitalizációs technológiákat, készítse fel a hallgatókat ezek alkalmazására. Harmadrészt, a TK missziójának tekinti, hogy a bemutatott megoldásokat minél szélesebb kör ismerhesse meg, így sok rendezvényt tart az Ipar4 minél szélesebb körű bemutatására a nagyközönség számára is.

Szcenáriók

A TK jelenleg közel 20 Ipar4 megoldást mutat be, melyek részben egyetemi tanszékek által alap Ipar4 technológiákból összeállított, ipari problémákra megoldást adó, működő makettek, másrészt ipari partnereink által biztosított, már a gyakorlatban is bizonyított, akár meg is vásárolható Ipar4 megoldásai, termékei.

Látogatás

Nyílt nap: A nyílt nap során bárki számára megnyílik a lehetőség, hogy megtekintse a Technológiai Központot. A látogatás során rövid ismertetést kapnak az érdeklődők az Ipar 4.0 fogalmáról, képességeiről, valamint egy teljes körbevezetést a Technológiai Központban, amely során megtekinthetik a szcenáriókat, Ipar 4.0 megoldásokat, röviden összefoglalva azok szakmai tartalmát, helyét az Ipar 4.0-ban. A nyílt napokra az előzetes meghirdetést követően lehet jelentkezni az ipar4@mail.bme.hu email címen. Az esemény általában a hónap első péntekjén kerül megrendezésre.

Egyetemistáknak: A BME VIK hallgatói számára már minden félévben lehetőség nyílik csatlakozni a TK-ban zajló munkához Témalaboratórium, Önálló Laboratórium, Szakdolgozat vagy Diplomaterv tantárgyak keretében. A hallgatók csatlakozhatnak IoT fejlesztésekbe, akár a TK saját, akár céges partnereink projektjeibe. Témáink közé tartozik pl. A ThingWorx és a MindSphere IoT platformok megismerése, és egy IoT fejlesztési feladat megoldása.

Vállalkozásoknak

Az Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt olyan ingyenes programot kínál, amely kulcsfontosságú, gyakorlati tapasztalatokat és tudásanyagot nyújt a termelő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, hogy megismerkedhessenek az ipar 4.0 technológiákkal, azok alkalmazhatóságával, és ezáltal növelhessék versenyképességüket.

A résztvevők széles körű, használható információkat és tudást kapnak az ipar 4.0 legfontosabb témaköreinek vonatkozásában, továbbá olyan gyakorlati segítséget, ami megfelelően alkalmazva versenyképességük növeléséhez juttatja őket: működési költségeiket csökkenthetik, fokozhatják termelékenységüket, minimalizálhatják a passzív termelési időket. Mindezekkel beszállítói minősítéseknek felelhet meg, és új piacokra léphet. Az ipar 4.0 vívmányainak alkalmazásához egy alapvető fejlettségi szintre szükség van, de a program ennek az elérésében is segítséget nyújt.

Partnerek

Nanotechnológia, szenzorika

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport tradicionálisan elektrokémiai és optikai elvű kémiai, ill. bioérzékelők és a vonatkozó mintakezelő rendszerek kutatás-fejlesztésével foglalkozik. Az utóbbi években a súlypont eltolódott az optikai, plazmonius érzékelők fejlesztése irányába, ami nanoszerkezetek és nanokompozitok fejlesztését és vizsgálatát (nanometrológia) teszi szükségessé. A mintakezelő rendszerek terén a fő irány a polimer alapú mikrofluidikai rendszerek fejlesztése.

Eredmények:

Nemzetközi együttműködés keretein belül (CEITEC, Brno) kifejlesztettünk egy arany nanorészecske-epoxy alapú plazmonikus nanokompozitot, amit sikeresen alkalmaztunk lokalizált felületi plazmonrezonanciát használó bioérzékelőként, nukleotid érzékelési céllal. A nanokompozitot sikeresen teszteltük felület-erősített Raman-spektroszkópiás hordozóként is, amivel a (Wigner FK-val együttműködésben) rövidesen COVID RNS kimutatásra irányuló teszteket is fogunk végezni.

Speciális infrastruktúra:

Veeco diInnova Atomerő mikroszkóp • Felületi plazmon rezonancia képalkotó berendezés • Avantes Avaspec 2048-4DT spektrofotométer, 3 fényforrással (UV, VIS, NIR) + Avantes IR spektrométer és fényforrás • Voltalab PGZ 301 és Voltalab PST50 potenciosztátok • Objet Eden 250 Inkjet Polyjet típusú 3D nyomtató • Diener Pico kisnyomású plazmakamra • Polimer megmunkálási munkaállomás (spin coater, vákuumkamra, laminár boksz, kemence stb.)

A közelmúlt projektjei:

DAAD német-magyar bilaterális projekt • FIKP

Nemzetközi kapcsolatok:

Brno University of Technology • University of Bologna • Teesside University

Vállalati partnerek:

77 Elektronika Kft. • Femtonics Kft. • Shopguard Kft. • Oncotherm Kft